شنای پروانه

تنفس شنای پروانه

شناگر به محض این که عمل دم را به اتمام رساند، عمل بازدم شروع می‌شود. بازدم درجریان مرحله پیشران و به‌طور تدریجی از طریق دهان و بینی انجام می‌شود.سر درست در لحظه‌ای وارد آب می‌گردد که دست‌ها در حال پرتاب به جلو باشند. این امر نه تنها به باقی‌ماندن بدن در حالت افقی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که شناگر بتواند دست‌های خود را به بالا کشیده و در حرکت پرتاب به جلو راحت تر عمل کنند.

لحظه نفس گیری درست در زمانی است که دست‌ها در حال وارد آوردن فشار به طرف ران‌ها بوده و چانه درون آب قرار دارد
و مرحله پایانی آن زمانی است که دست‌ها از آرنج به بالا کشیده شده‌اند.

با وجود اینکه بلند کردن سر از روی آب موجب افزایش نیروی مقاوم میگردد و در نتیجه بر روی سرعت شناگر اثر می گذارد، لیکن یک شناگر خوب می تواند با تنظیم زمان مناسب  نفس گیری، این اثر منفی را به حداقل برساند.

بدین منظور، نخست شناگر سعی می کند تعداد نفس گیری های خود را براساس نیاز فیزیولوژیکی خود به حداقل برساند، غالباً در شناهای سرعتی، شناگر در هر دو یا سه دور کامل حرکت دست یک نفس گیری و در شنای استقامتی در هر یک یا دو دور کامل حرکت دست یک بار نفس گیری می کند. سپس وی سعی می کند با تظمین حرکات، سر خود را زمانی بالا بیاورد که همزمان با اجرای موفقیت آمیزعمل نفس گیری، در حداقل فاصله ممکن نسبت به سطح آب قرار گیرد.

جهت رسیدن به این هدف، سر باید زمانی بالا بیاید که نیمی از مرحله کشش انجام شده باشد و شانه ها با اجرای حرکت دست ها و همزمان با انجام ضربه دوم پاها به بالا کشیده شده و دهان از آب خارج گردد. هر گونه حرکت اضافی ناشی از بالا کشیدن سر، موجب فرو رفتن پاها در آب و ایجاد نیروی مقاوم خواهد شد. با انجام این عمل، شناگر هوا را بدرون مجاری تنفسی خود فرستاده و بی درنگ سر را بین دو دست به درون آب فرو می برد، در همین زمان است که دست ها با تاب دادن( پرتاب کردن) از خط میانی شانه ها درهوا گذشته و برای ورود به آب به سمت جلو فرستاده می شوند.

در شنای پروانه معمولا از تنفس انفجاری استفاده میگردد كه شامل نفسگیری و تخلیه نفس به صورت بسیار سریع میباشد كه در این حالت لازم است از عضلات تنفسی به صورت بسیار موثری استفاده گردد.
به محض اینكه دستها در وضعیت رانش قرار میگیرند سر و شانه ها به سمت بالا به آرامی حركت كرده و تخلیه تنفسی در زیر آب انجام میگیرد.
ولی عمده تخلیه از زمان حركت رو به بالای شانهها و سر تا زمان خروج دهان از آب صورت میگیرد. در اینحالت چانه رو به سمت جلو قرار میگیرد. در این هنگام نفس گیری شدیدی صورت گرفته و نفس نگه داشته میشود و سر بسیار سریع به زیر آب میرود تا بدن قبل از اتمام حركت بازگشت در وضعیت مستقیم قرار گیرد.

به طور کلی با هر حرکت دست در شنای پروانه دوبار پای پروانه زده می شود.

اولین حرکت پا به سمت پایین وعقب موقعی انجام می شود که کف دست ها از روی آب به داخل آب فرورفته و آب را به طرفین می کشد
و دومین حرکت پا نیز هنگامی صورت می گیرد که دست ها در مرحله فشار قرار داشته و به طرف یکدیگر نزدیک می شوند

سر درست در لحظه ای وارد آب می گردد که دست ها در حال پرتاب به جلو باشند .

این امر نه تنها به باقی ماندن بدن در حالت افقی کمک می کند، بلکه باعث می شود که شناگر بتواند دست های خود را به بالا کشیده و در حرکت پرتاب به جلو راحت تر عمل کنند.

 و در واقع حرکت هنگامی شروع می شود که مرحله فشار رو به اتمام بوده و کف دست ها از ناحیه کمر به سمت عقب بدن در حال حرکت می باشند. توجه داشته باشید پای اول در شنای پروانه برای راندن بدن به جلو و پای دوم صرفاً جهت نگهداری و تکیه بدن روی آب نقش مهمی را ایفا می نمایند. به محض ورود دست ها در آب، عمل بازدم شروع می شود و هنگامی که دست ها مجدداً از نزدیک باسن آب را ترک می کنند سر به عقب کشیده شده و در این مرحله که دم صورت می گیرد.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

برگشت شنای پروانه

مطابق قوانین فعلی ASA لازم است كه هر دو دست به صورت همزمان دیواره استخر را لمس نمایند.
هرچند لازم نیست كه دو دست در یك سطح بوده و یا اینكه بر روی آب یا در زیر آن باشند. در این حال لازم است كه بدن و به ویژه شانه ها در وضعیت افقی باشند.

روش چرخش در دو شنای قورباغه و پروانه مشابه هم میباشد و تنها تفاوت آن مربوط به اعمال زیر آب میباشد.
نزدیك شدن به دیواره با سرعت بالا انجام شده و دیواره استخر در حالی لمس میگردد كه دستها در وضعیت كاملا كشیده قرار دارند. به محض اینكه دیواره لمس میشود آرنج ها خم شده و سر و شانه ها از سطح آب بالا آمده و زانوها خم میشوند

یك دست در وضعیت راهنما در جلوی بدن قرار گرفته و دست دیگر بوسیله فشار به دیواره استخر به چرخش بدن كمك میكند. به محض اینكه دست فشار دهنده به سمت دست آزاد ملحق شود زانوها خم شده و پاها به صورت محكم بر روی دیواره قرار میگیرند

در هنگام كشیده شدن دستها به سمت جلو و فشار پاها به دیواره، سر به زیر آب رفته تا بدن در وضعیت ساده و موثر و مستقیم قرار گیرد تا سرخوردن به خوبی انجام شود.

عمق چرخش در شنای پروانه كم عمق تر از شنای قورباغه میباشد ولی در هر دو شنا در هنگام فشار پاها به دیواره بدن باید در وضعیت كاملا كشیده قرار گیرد. تعداد حركت پاها و دستها پس از هر چرخش دقیقا برابر حركت دست ها و پاها در عمل استارت مربوط به آن شنا میباشد

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

استارت شنای پروانه

استارت شنای پروانه مانند استارت کرال سینه می باشد.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

بدن و سر شنای پروانه

شنای پروانه دومین شنا از نظر سرعت دربین چهارنوع شنای اصلی می باشد. این شنا درسال های ۱۹۳۰ از تحول شنای قورباغه سنتی بوجود آمد.
در سال ۱۹۵۶این شنا به طور رسمی وارد مسابقات المپیک شد.

وضعیت سر در شنای پروانه

حرکات سر که حرکت موجی بدن را موجب می‌شود باید آرام باشد.شناگر قبل از اتمام مرحله پیشران دست و زمانی که سر متمایل به بالا می‌شود و چانه در سطح آب روبه جلو حرکت می‌کند، عمل نفس‌گیری را انجام می‌دهد .همچنان که دستها برمی‌گردند (مرحله استراحت)، سر حرکت رو به پایین خود راشروع می‌کند و حرکت با ورود دستها به آب کامل می‌شود تا اینکه بدن به حالت کشیده (خطی) درآید.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

حرکت دست شنای پروانه

دستها در هنگام ورود به آب به اندازه شانه ها از هم فاصله دارند. محل دقیق دستها در هنگام ورود به آب به انعطاف عضلات شانه شناگر وابسته بوده و در نتیجه در شناگران مختلف كمی با هم فرق دارد.
دستها به صورت كاملا كشیده هستند در حالی كه آرنج دستها كاملا صاف و كف دستها رو به پایین میباشد. همچنین دستها در هنگام ورود به آب به نحوی میچرخند كه شست دو دست در ابتدا وارد آب شده و جهت دستها رو به پایین و بیرون باشد

حركت دستها

دستها در شنای پروانه عامل اصلی حرکت میباشند و برای عملکرد موثر، شناگر باید دارای شانه های قوی و توانمند باشد.

حرکت دستها در این شنا به صورت پیوسته بوده و هر دو دست با هم حرکت می کنند.

آماده سازی بلافاصله پس از ورود دستها به آب صورت میگیرد. در این حالت كف دستها رو به عقب بوده ولی حركت دستها در ابتدا به سمت پایین است تا با كمك آن منطقه بالاتنه و سر به بالا حركت كند. در اینحالت آرنج بالاتر از دستها قرار میگیرد

كشش و به دنبال آن رانش عامل اصلی حركت در شنای پروانه هستند. بعد از فاز آماده سازی، دستها به سمت پایین، طرفین و عقب نیرو وارد نموده تا به عمق 30 تا 45 سانتی زیر آب برسند

در این حالت قسمت آرنج در بالای دستها در امتداد شانهها است. در این حالت لازم است كه آرنجها دقیقا بالای ساعد و دستها باشد. دستها نیز با شانهها و آرنج در یك راستا بوده و آماده انجام عمل رانش میباشند. در این وضعیت كف دستها به سمت پایین تنه است.

در فاز سوم کشش قسمت آرنج در بالای دستها در امتداد شانهها است. در این حالت لازم است كه آرنجها دقیقا بالای ساعد و دستها باشد. دستها نیز با شانهها و آرنج در یك راستا بوده و آماده انجام عمل رانش میباشند. در این وضعیت كف دستها به سمت پایین تنه است.

بلافاصله از وضعیت كشش به وضعیت رانش میرویم. آرنجهای دست به نحوی خم میشوند كه قسمت آرنج به پایین دستها به سمت همدیگر و همچنین به سمت پاها حركت نمایند. از جاییكه دستها به هم بسیار نزدیك میشوند نیرو و شتاب بیشتری میگیرد. در این حالت با چرخش دستها مچها تغییر جهت داده و رانش قوی را فراهم نمایند

در انتهای فاز رانش دستها كاملا كشیده هستند و به سمت بیرون از آب حركت میكنند تا پس از گذر از منطقه نشیمنگاه برای حركت بازگشت آماده شوند.

بازگشت دست ها

در حالیكه دستها پس از اتمام عمل كشش-رانش از آب جدا شده و كف آنها رو به بالا است حركتی به سمت جلو و طرفین را در پیش میگیرند.
برخی مواقع برای كمك نمودن به خروج دستها از آب آرنج ها خم میشوند. عمل بازگشت باید به صورت آرام و راحت و پرتاب شونده صورت گیرد. به محض اینكه دستها از ناحیه سر شانه ها عبور نمود
برخی شناگران كف دستها را رو به سمت آب قرار میدهند تا برای ورود به آب آماده گردد اما برخی دیگر همچنان دستها را در وضعیت كف دست رو به بالا قرار میدهند تا در نهایت دست آنها به صورت زاویه دار (كه قبلا توضیح داده شد) وارد آب شود.

باید توجه داشت که ، وضعیت خمیده آرنج و عمل بالا آوردن آرنج در مرحله بازگشت به حالت اولیه در شنای کرال سینه حداقل به دو دلیل در شنای پروانه رعایت نمی شود:

۱- از نقطه نظر ساختار آناتومیکی چرخش مفصل شانه بدون همراهی چرخش بدن غیر ممکن است .
۲- حفظ تعادل دست ها به وسیله یکدیگر در حرکت همزمان آنها به سمت جلو نیاز به چنین حرکتی را برطرف می سازد.

” کوتاه اما با اهمیت”

توجه: انداختن دست به جلو فقط در یک لحظه کوتاه است که نیروی وارده دست ها را به سمت جلو پرتاب می نماید، برای اینکه شناگر چنین عملی را انجام دهد به او می گوییم پس از شروع پرتاب بایستی دست هایت در موقع ورود به آب شل و راحت باشد. اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که کف دست در ابتدای خروج متمایل به بالا برده در طول طی مسیر متمایل به خارج می گردد. نقش جنبش پذیربودن مفصل شانه در چنین حرکتی به خوبی نمایان می شود و به همین دلیل است که مسئله جنبش پذیری ( بخصوص مفصل شانه) و کشش عضلات بسیار با اهمیت است. حرکت دست ها که یک دایره یا سیکلی را طی می کند بایستی بطور پیوسته و آهنگ صحیح باشد و در هیچ جا قطع نشود و حتی بعضی مواقع آهنگش متغییر ننماید. به طور مثال: در موقع ورود دست به آب اگر حرکت دست توسط شناگر کند شود وقفه ایی در کل حرکت بوجود آید باعث فروافتادن بدن در آب می شود و این یکی از اشتباه های متداول شناگرهای مبتدی پروانه رو می باشد. یا اینکه وقتی دست ها از خارج به آب برخورد می نمایند باید توسط همان آب کنترل شوند نه اینکه شناگر به عضلاتش ورود دست به آب را کنترل نماید.

تمرینات دست و شانه شنای پروانه

۱- در آبی که عمق آن تا کمر می باشد جهش دلفین مانندی انجام می دهیم. و در این هنگام همزمان با کشش دست ها ضربه پای پروانه نیز زده می شود( زانوها خم و شروع حرکت پا از کمر).

۲- تکرار تمرین شماره یک با این تفاوت که به محض اینکه شانه ها و سر، از آب خارج شدند بلافاصله دست ها به جلو، در داخل آب فرو می روند و در این زمان نیز صورت مجدداً در روی آب قرار می گیرد.

۳- کارآموز شناگر در حالی که عمق آب تا کمر باشد، خم شده و حرکت دست پروانه را انجام می دهد.

۴- تمرین دست شنای پروانه همراه با پای کرال سینه.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

حرکت پا شنای پروانه

پا زدن دراین شنا درعمل شبیه پا زدن در کرال سینه است، با این تفاوت که دراین جا هر دو پا همزمان با هم حرکت می‌کنند، بنابر این تعداد ضربه‌های پا درطی یک دور شنای پروانه به طور عمومی از کرال سینه کمتر می‌باشد.

حركت پاها در شنای پروانه

درحالی که بدن کشیده درسطح آب قرار دارد، باسن قدری خارج از آب قرار می‌گیرد. دراین حالت پاها بسته و در حدود ۳۰ سانتی متر در زیر آب است. هنگام به حرکت درآوردن ساق پا، باسن قدری به داخل آب کشیده می‌شود، درهمین حال به دلیل خم شدن مفصل لگن خاصره، ران نیز کمی به داخل آب کشیده می‌شود. دراین موقعیت کف پا به طرف سطح آب به حرکت در می‌آید که نهایتاً در قسمت پشت زانو، درمفصل زانو، زاویه ۹۰ درجه ایجاد می‌شود، درچنین حالتی جلوی ساق پا و روی پا به طرف پایین و عقب، فشار بر آب وارد می‌کنیم که درنتیجه منجر به پیشروی و شناورشدن شناگر در سطح آب می‌شود.

حداکثر حرکت مفصل زانو و حداقل مفصل ران = نتیجه بهتر

کرستن (kersten) اثر دو نوع ضربه دلفین را مورد بررسی قرار داد – ضربه الف: ( حداکثر عملکرد زانو- حداقل مفصل ران ) و ضربه ب: ( حداکثر عملکرد ران – حداقل عملکرد مفصل زانو ) را در مسافت ۱۰ یارد با یکدیگر مقایسه کرد. وی به این نتیجه رسید که اجرای کامل حرکت با ضربه (الف) بود.

توجه : شناگران نباید پاها را صاف نگاه داشته و با باسن و كمر ضربه بزنند.

1- پاها درپایین ترین مرحله  ضربه خود حدود 60 سانتی متری عمق آب قرار می گیرند ، ولی باسن در سطح آب باقی می ماند .

2- پاها به طرف بالا آمده بدون اینكه شكستگی در ناحیه زانو دیده شود . این حركت بسیار مفیدی است كه درشناگران با پاهای قوی مشاهده می شود البته در این حركت هیچ نشانه ای از پیشروی وجود نخواهد داشت .

3- حركت پاها در حال كشیده بودن به طرف بالا ادامه دارد و این عمل باعث پایین رفتن باسن می شود .

4- قسمت بالائی پاها ( ران ها ) شروع به ضربه زدن به طرف پایین می نماید و قسمت پایینی رفتنش را به طرف بالا ادامه می دهد چنین حركتی تركیبی به علت وجود شكستگی در مفصل زانو بوجود می آید .

5- سرعت پایین رفتن قسمت بالائی پاها ( ران ها ) بیشتر شده و با افزایش شكستگی مفصل زانوها ، پنجه ، مچ و كف پا تا حدود سطح آب بالا می آید . باسن در این حالت در پایین ترین سطح خود نسبت به سطح آب قرار دارد .

6- زانو در این حالت حدود 90 درجه می باشد و در اینجاست كه پنجه كشیده شده و آماده  ضربه و حركت به طرف پایین است.

7- در این زمان با زدن ضربه نیروی پیش برنده پاها تولید می شود. سرعت حركت ضربه به پایین در حدود دو برابر سرعت بالا آوردن پا است . این در حالی است كه مفصل مچ پا كشیده شده و سرپنجه ها به طرف داخل متمایز گشته است و در این حالت است كه اهمیت مچ پاهای كشیده شده و مفصل قابل ارتجاع و انعطاف مچ پا معلوم می شود .

حركت پاها در شنای پروانه

1- شناگر در حالت کشش قرار دارد و در آب سر می خورد. دستها کشیده و به سمت جلو هستند.

2- مچ دست اندکی شکسته می شود و مرحله فشار آغاز می شود.

3- آرنج کمی خم می شود، کف دست شناگر همواره عمود به مسیر حرکت دست اوست، تا بیشترین نیروی پیشرانه را ایجاد کند.

4- وقتی دست از مقابل صورت عبور کرد، (آخرین مراحل فشار دست) شناگر زانوها را خم کرده و برای حرکت پا آماده می شود.

5- پس از آنکه شناگر نیمی از فشار دست را انجام داد، حرکت پا را (با زانو و ران) انجام می دهد، سر خود را برای هواگیری از آب بیرون می آورد، حرکت پا در این مرحله، هم به پیشروی شناگر کمک می کند و هم اینکه برای بیرون آوردن سر از آب و ایجاد حرکت دلفینی (موجی) به شناگر کمک می کند.

6- دستها تا آخرین قسمت عقب می روند، باسن بالاتر از کمر و پاها قرار دارد، پاها صاف هستند.

7- کف دستها به سمت خارج می چرخند و دستها از آب بیرون می آیند.

8- دستها آزاد و ریلکس هستند و به جلو پرتاب می شوند. بسیار مهم است که شناگر در این مرحله دستها را آزاد و ریلکس نگاه دارد تا ریکاوری برای حرکت بعدی ایجاد شود.

9- صورت داخل آب فرو می رود و زانوها مجددا شکسته می شوند و در آستانه ورود دستها به آب ضربه دوم پا نیز آغاز می شود.

10- با ادامه حرکت پای کرال سینه، به پیشروی خود در آب ادامه داده و چرخه حرکات کرال سینه را شروع می کند

در شنای پروانه به ازای یك حركت دست دو حركت پا انجام شود

اولین ضربه پایین سوی پا زمانی است كه دستها وارد آب میشوند. در هنگام عمل بازگشت، دستها در هوا هستند و این عمل باعث میشود تا نشیمنگاه به داخل آب فرو رود لذا این ضربه پا باعث میگردد تا توازن بدن را حفظ نموده و مانع از فرو رفتن بیشتر نشیمنگاه در آب شود.

دومین ضربه در هنگام حركت سریع و شتابدار رانش دستها اتفاق میافتد. در طول این حركت پاها در مقابل حركت دستها عكس العمل نشان میدهند. این تقابل متناسب با قدرت و مدت زمان عمل رانش میباشد و شناگرانی كه عمل رانش را ضعیف انجام دهند واكنش پای ضعیفی را نیز در قبال آن باید انجام دهند.

معمولا اولین ضربه محكمتر است و دومین ضربه آرامتر. لذا به تلفیق این دو ضربه ضربات اصلی-فرعی گفته میشود. ولی ضربه دوم نیز باید توانی مطابق ضربه اول را داشته باشد كه در آنصورت به آن ضربان مساوی گفته میشود.

در هر دو صورت، ضربه اول زمانی انجام میشود كه دستها در حركت رو به جلو هستند و ضربه دوم در هنگامی شروع میشود كه دستها در هنگام عقب رفتن و انجام عمل رانش هستند.

اشتباه های رایج در پای شنای پروانه

اشتباه : چنانچه پا و ساق پا بیش از اندازه از آب خارج شوند.

صحیح : باسن و زانو باید در داخل آب باشند تا بدین وسیله خمیدگی کمی در ناحیه مفصل تهیگاهی ایجاد شود.

اشتباه : باسن با زانوهای کاملاً کشیده به طرف پایین و بالا حرکت کند و نشیمنگاه بیش از حد از آب خارج شود.

صحیح : زمانی که باسن در زیر آب است زانو باید در عمق بیشتری از آب قرار داشته باشد در هنگام وارد کردن ضربه توسط ساق و روی پا بر آب باسن قدری متمایل به طرف سطح آب خواهد بود.

تمرینات پاها در شنای پروانه

۱- کار آموز شناگر با در دست داشتن تخته شنا اقدام به زدن پای دلفین می کند. در ابتدا مشکل می باشد اما با تکرار و تمرین کار آموز پیشرفت خود را مشاهده می کند.

2- پرش از روی مانع و عبور از بین پای فردی که به فاصله یک متر از مانع قرار دارد.

۳- تکرار تمرین شماره دو با این تفاوت که این بار در داخل آب از روی یک مانع پرش می نماییم. توجه داشته باشید که مانع با ارتفاع زیاد از سطح آب قرار نداشته باشد. پس از جهش از روی مانع و فرود آمدن در داخل آب با گرفتن سر به عقب قوسی در بدن ایجاد می کنیم تا بدن را به سطح آب هدایت کنیم. مانع می تواند دست کشیده نفر دوم و یا چوبی باشد که با ارتفاع حدود ۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح آب قرار دارد.

4- در آبی که عمق آن تا حدود کمر است در حالی که زانوها خم و بدن به طرف جلو متمایل است قرار می گیریم. در همین حال به طرف جلو و بالا در آب جهش می کنیم به طوری که ابتدا دست ها و سپس ساعد و به همین ترتیب سایر قسمت های بدن در آب داخل می شود.

۵- کارآموز شناگر با فرمان مربی با سرخوردن و با زدن ضربه کوچک( اول) و ضربه دوم پای دلفین قوسی در بدن ایجاد می کند وبعد روی خود می ایستد.

۶- بعد از کمی پیشرفت کارآموز شناگر سعی می کند عرض استخر را با ضربه پای دلفین ( پروانه) طی کند. در ابتدا پیشروی ندارد ولی با اراده و همت و تلاش راحت عرض استخر را طی می کند.

برای اینکه پای دلفین خوب زده شود، کار آموز شناگر حتماً بایستی برای بوجود آوردن موج ابتدا از دست هایش که در جلو می باشد حرکت( عمل و عکس العمل) را فراموش نکند یعنی اول دست ها بعد سر، بعد باسن و در مرحله آخر پاها موج را بوجود می آورند.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود