آموزش غواصی
 • پیش نیاز
  پیش نیاز
 • حداقل سن
  حداقل سن
 • مدت زمان برگزاری دوره
  مدت زمان برگزاری دوره
 • محتوای کلاس تئوری
  محتوای کلاس تئوری
 • محتوای کلاس عملی
  محتوای کلاس عملی
 • عملیات غواصی در روز
  عملیات غواصی در روز
 • تعداد غواصی
  تعداد غواصی
 • عمق غوص ها
  عمق غوص ها
 • کارت و گواهینامه فدراسیون غواصی
  کارت و گواهینامه فدراسیون غواصی
 • کارت و گواهینامه بین المللی
  کارت و گواهینامه بین المللی
 • عملیات امداد و نجات
  عملیات امداد و نجات
 • عملیات غواصی در شب
  عملیات غواصی در شب
 • عملیات غواصی در جریان
  عملیات غواصی در جریان
 • آموزش انواع جهت یابی و GPS
  آموزش انواع جهت یابی و GPS
 • کار با قایق موتوری
  کار با قایق موتوری
 • نحوه کار با کمپرسور هواشناسی و ...
  نحوه کار با کمپرسور هواشناسی و ...
 • مدیریت و رهبری تیم غواصی
  مدیریت و رهبری تیم غواصی
 • آموزش گره های دریایی، نشانه ها و پرچم ها
  آموزش گره های دریایی، نشانه ها و پرچم ها
 • مدیریت تیم امداد و نجات پیشرفته
  مدیریت تیم امداد و نجات پیشرفته
 • هزینه رفت و برگشت، غذا و اقامت
  هزینه رفت و برگشت، غذا و اقامت
 • هزینه ترنسفر از فرودگاه
  هزینه ترنسفر از فرودگاه
 • بیمه هنرجو
  بیمه هنرجو
Tree Star
* * * CMAS
میلیون40 21 روز
 • پیش نیاز
  Cmas **
 • حداقل سن
  14 سال
 • مدت زمان برگزاری دوره
  4 روز
 • محتوای کلاس تئوری
  14 ساعت
 • محتوای کلاس عملی
 • عملیات غواصی در روز
  3 بار
 • تعداد غواصی
  20 بار
 • عمق غوص ها
  تا 40 متر
 • کارت و گواهینامه فدراسیون غواصی
 • کارت و گواهینامه بین المللی
 • عملیات امداد و نجات
 • عملیات غواصی در شب
  2 بار
 • عملیات غواصی در جریان
 • آموزش انواع جهت یابی و GPS
 • کار با قایق موتوری
 • نحوه کار با کمپرسور هواشناسی و ...
 • مدیریت و رهبری تیم غواصی
 • آموزش گره های دریایی، نشانه ها و پرچم ها
 • مدیریت تیم امداد و نجات پیشرفته
 • هزینه رفت و برگشت، غذا و اقامت
 • هزینه ترنسفر از فرودگاه
  رایگان
 • بیمه هنرجو
  رایگان
Two Star
* * CMAS
میلیون25 7 روز
 • پیش نیاز
  Cmas *
 • حداقل سن
  14 سال
 • مدت زمان برگزاری دوره
  4 روز
 • محتوای کلاس تئوری
  7 ساعت
 • محتوای کلاس عملی
 • عملیات غواصی در روز
  2 بار
 • تعداد غواصی
  12 بار
 • عمق غوص ها
  تا 25 متر
 • کارت و گواهینامه فدراسیون غواصی
 • کارت و گواهینامه بین المللی
 • عملیات امداد و نجات
 • عملیات غواصی در شب
  1 بار
 • عملیات غواصی در جریان
 • آموزش انواع جهت یابی و GPS
 • کار با قایق موتوری
 • نحوه کار با کمپرسور هواشناسی و ...
 • مدیریت و رهبری تیم غواصی
 • آموزش گره های دریایی، نشانه ها و پرچم ها
 • مدیریت تیم امداد و نجات پیشرفته
 • هزینه رفت و برگشت، غذا و اقامت
 • هزینه ترنسفر از فرودگاه
  با هنرجو
 • بیمه هنرجو
  رایگان
One Star
* CMAS
میلیون15 4 روز
 • پیش نیاز
  آشنایی با شنا
 • حداقل سن
  14 سال
 • مدت زمان برگزاری دوره
  4 روز
 • محتوای کلاس تئوری
  6 ساعت
 • محتوای کلاس عملی
 • عملیات غواصی در روز
  2 بار
 • تعداد غواصی
  6 بار
 • عمق غوص ها
  تا 15 متر
 • کارت و گواهینامه فدراسیون غواصی
 • کارت و گواهینامه بین المللی
 • عملیات امداد و نجات
 • عملیات غواصی در شب
 • عملیات غواصی در جریان
 • آموزش انواع جهت یابی و GPS
 • کار با قایق موتوری
 • نحوه کار با کمپرسور هواشناسی و ...
 • مدیریت و رهبری تیم غواصی
 • آموزش گره های دریایی، نشانه ها و پرچم ها
 • مدیریت تیم امداد و نجات پیشرفته
 • هزینه رفت و برگشت، غذا و اقامت
 • هزینه ترنسفر از فرودگاه
  با هنرجو
 • بیمه هنرجو
  رایگان

SWIMMING

مراحل آموزش شنای پروانه (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای پروانه (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای قورباغه (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای کرال پشت (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای کرال پشت (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای کرال سینه (مختص مربیان)

مراحل آموزش شنای کرال سینه (مختص مربیان)

LIFEGUARD

حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا

حداقل سن برای ورود به استخرهای شنا

شاخص های پاکیزگی آب استخر

خطا های رایج در CPR

مدارک لازم برای صدور کارت المثنی نجات غریق

SCUBA DIVING

چگونه در غواصی اکولایز کنیم؟

راهنمای خرید فین غواصی

راهنمای خرید فین غواصی و شنا

سایت غواصی غار علیصدر

سایت غواصی غار علیصدر

سایت غواصی دریاچه ولشت کلاردشت

سایت غواصی دریاچه ولشت کلاردشت

گواهینامه ۱ ستاره غواصی
CMAS.CENTER

دوره ابتدایی غواصی

  گواهینامه غواصی ۱ ستاره
  CMAS.CENTER

  دوره ابتدایی غواصی

   گواهینامه ۲ ستاره غواصی
   CMAS.CENTER

   دوره متوسطه غواصی

    گواهینامه غواصی ۲ ستاره
    CMAS.CENTER

    دوره متوسطه غواصی

     گواهینامه ۳ ستاره غواصی
     CMAS.CENTER

     دوره حرفه ای غواصی

      گواهینامه غواصی ۳ ستاره
      CMAS.CENTER

      دوره حرفه ای غواصی

       شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: