شنا

حرکت دست کرال سینه

حرکت دست کرال سینه عامل اصلی حرکت میباشند. حرکت کامل به صورت متناوب و پیوسته صورت میگیرد. دست در امتداد شانه وارد آب میشود.

در این وضعیت کمی از ناحیه آرنج خم میشود تا شیبی از ناحیه آرنج تا مچ ایجاد گردد. سر انگشتان در ابتدا و به دنبال آن مچ تا آرنج وارد آب شده تا منطقه شروع حرکت فرا رسد. این منطقه حدودا ۱۵ سانتی متر زیر آب است که به دنبال آن عملیات دست در زیر آب آغاز میشود.

در ادامه دست به صورت رو به عقب و رو به پایین حركت میكند. در این حالت آرنج بالا است. زمانیكه دست و بازو هم تراز با شانه شدند حركت از كشش به رانش تبدیل میگردد. در این حالت دست حركت رانش خود را ادامه میدهد و این رانش تا منطقه رانها ادامه می یابد.

عمل بازگشت دست از روی آب باید به صورت پیوسته و روان انجام پذیرد. ابتدا دست و به دنبال آن آرنج از آب جدا میشود. آرنج صاف بوده و دست به صورت راحت و بر روی مسیری مستقیم به سمت جلو تا منطقه ورود حركت میكند

زمان ورود دست کرال سینه

تعویض منظم  حرکت دستها در شنای کرال سینه موجب پیشروی  در آب می شود .هنگامی که یکدست حرکت کشش را در داخل آب انجام می دهد ، در همان زمان  دست دیگر درخارج از آب آماده ورود در آب می شود . تا یک دست ، دست دیگر را لمس نکرد نباید، از آب خارج شود .

لازم است به یک موضوع خوب توجه شود و آن اینست که  چه در داخل و چه در خارج از آب همیشه آرنج بالاتر از مچ دست قرار دارد، ولی  این تکنیک جای خودرا با روش کنونی که مکثی در کشش دست وجود  ندارد ، داد . به طوری که دستها پشت سر هم عمل کشش زیر آب را انجام می دهند . کشش ، منتظر ورود دست دیگر به آب نمی شود و نتیجه ی بهتری را در پیشروی حاصل می نماید

حرکت دست کرال سینه

بهترین میزان ورود دست به آب موقعی است  که دست زیر آب نیمی از کشش زیر آب را انجام داده است، زیرا در این حالت در هیچ لحظه دست توقف نداشته و حرکتی دائمی درحال کشش خواهد داشت.

مناسبت ترین میزان زاویه آرنج در موقع کشش زیر آب بین ۹۰ تا ۱۰۰ درجه است.

مربی باید کنترل نماید که شاگرد شکستگی دست در داخل آب را انجام دهد، بدین ترتیب که دست در آب وارد شده ، تقریباٌ کشیده  می شود .

کشش شروع شده و در همین حال خمیده میگردد ( حداکثر ۱۰۰ درجه در خمیده ترین محل ) و شروع به باز شدن نموده تا موقعی که دوباره تقریباٌ صاف گردیده و قصد خروج از آب را می نماید . باید دقت شود در موقع ورود دست در آب نباید جلوی صورت وارد آب شود ، چون کشش کمتری در پیشروی آب دارد و همچنین در موقع ورود دست در آب آرنج و بازوی دست باید به گوشها نزدیک باشد .

ابتدا شست وارد آب می شود ، این عمل باعث می گردد که آرنج در بالا قرار گیرد . و این کار لازمه ی کرال صحیح است . بالا آمدن آرنج ادامه می یابد تا موقعی که انگشتان دست نیز از آب خارج گردد.

وضعیت دستها طوری است که انگار جسمی مانند تخم مرغ را گرفته است یا اینکه دستها دور یک بشکه می چرخد ، سعی کنید بازو را به سر و گوشها نزدیک سازید .

نکته ی دیگر که هنگام حرکت دست باید به آن توجه داشت این است که کف دست را هنگام خارج شدن از آب باید به خارج چرخانیده شود . این عمل باعث تسهیل در بالا نگاهداشتن آرنج می شود .

در این جا نیز می توان در خشکی به تمرین حرکت دستها پرداخت و سپس در آب آن را کامل کرد .

علت بالا نیامدن آرنجها در بیشتر شاگردان ( به خصوص بزرگسالان ) اینست که مفصل شانه آنها دارای جنبش پذیری (Flexibility) کافی نیست. بعضی دیگر از کارآموزان برای بالا آوردن و نگه داشتن آرنجها قسمتی از شانه را هم از آب خارج می سازند که روش درستی نیست . در این جا نیز می توان در خشکی به تمرین حرکت دستها پرداخت و سپس در آب آن را کامل کرد.

حرکت دست کرال در سه مرحله انجام می گیرد : اول مرحله کشش ، دوم مرحله فشار، سوم مرحله خارج از آب

می توان مرحله کشش و فشار را به صورت S خوابیده انگلیسی نشان داد .

هماهنگی حركت دست ها در شنای کرال سینه

1- در کرال هماهنگی بین حرکات دست و پا اهمیت  بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند ، پاها  ۶ ضربه به آب می زنند و قاعدتاٌ این ریتم  باید مراعات شود . و در این مرحله حرکات  دست و پاها  با هم تنظیم  و هماهنگی پیدا کنند.

2- موقعی که کشش دست انجام گرفت، بنا به مقتضیات فردی ریتم حرکات پا دو الی شش ضربه خواهد داشت. کشش دست در آب منجر به پیشروی بدن در آب می شود.حرکت پا و یا ضربه پا در آب ثبات و تکیه بدن را از نظر حفظ تعادل فراهم می نماید. علاوه بر آن حرکت پا از فرورفتن و منحرف شدن پایین تنه در آب جلوگیری می نماید. هر بار که یک دست از آب خارج شد پای همان طرف عمل ضربه زدن به پایین را انجام می دهد.
چرخش در محور طولی بدن باعث آسانی به جلو راندن بدن وبالا گرفتن آرنج خواهد شد . چرخش بدن به خصوص برای شناگرانیکه مفصل شانه آنها . انعطاف پذیری کافی ندارد بسیار مفید است

3- از نکات مهم دیگر لحظه ورود به آب است. یعنی بدانیم موقعیت دستها نسبت به یکدیگر چگونه است یا موقعی که یک دست در حال کشش است، دست دیگر در چه مرحله ای قرار دارد؟بهترین میزان ورود دست به آب موقعی است که دست زیر آب نیمی از کشش زیر آب را انجام داده است. زیرا در این حالت در هیچ لحظه دست توقف نداشته و حرکت دائمی در حال کشش خواهد داشت

4- تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات  دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است .

5- درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت  کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها ۶ ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود .
در ضمن دست راستتان  را به عقب بیاورید و به محض آن که  دست راستتان را از آب خارج می کنید صورت خود را به راست چرخانده و به سرعت از راه دهان نفس بکشید .اما هرگز سرتان را زیاد از آب خارج نسازید و حتما در این وضعیت باید  گوش چپ در آب قرار گیرد .

6- در مرحله ی بالا یا گفته شده مربی باید توجه داشته باشد که حین هواگیری تکنیک حرکت دست کرال سینه دچار اشتباه  نگردد و اگر در این مرحله حرکات دست و هواگیری خوب هماهنگ شود اضافه نمودن حرکات پا  به آنها کار مشکلی نخواهد بود . اگر چه معمولا کار آموز شناگر آنقدر متوجه هواگیری می شود که حرکت پاها یا قطع شده یا ضعیف زده می شد . در این حالت است که مربی لازم است مرتب ادامه ی حرکات پا را به کارآموز گوشزد نماید و به طور دقیق  تکنیک هواگیری را زیر نظر داشته و تک تک آنها را به کارآموز هشدار دهد .اما در ضمن این حرکات اخیر مرتبا هوا را از راه بینی به آب رها کنید به طور مسلم حرکت تهاجمی شما در آب باعث خواهد شد که جلوی صورت شما کمی در آب پایین رفته و عمل بازدم بهتر انجام یابد اما قسمت اعظم  هوای شش های شما وقتی خارج خواهد شد که نوبت تنفس بعدی فرا رسد که در آن موقع ابتدا بقیه هوا را با سرعت تمام به وسیله ی دهان از ریه خارج کرده و سپس به سرعت نفس می کشید. لازم به یادآوری است که هر قدر دست و یا صورت شما خارج از آب واقع شود و یا اینکه پا ضعیف زده شود از راندمان شنا می کاهد و باید با تمرینات زیاد آنها را به حداقل رساند.

بنابراین در مرحله ی آخر از کارآموز شناگر می خواهیم که ابتدا روی آب سر بخورد و بعد پا بزند ، سپس حرکت دست را به حرکت پاها اضافه نماید و درهمان حال با دقت زیاد اقدام به هواگیری نماید. به خودتان امیدوار باشید و به یاد داشته باشید که گروه عجله کنندگان زود متوقف می شوند، این کار را آنقدر تکرار کنید و ادامه دهید تا اینکه بتواند شنای کرال سینه را به طور کامل انجام دهید

حرکت دست کرال سینه
حرکت دست کرال سینه

تمرینات حرکت دست ها در شنای کرال سینه

۱- راه رفتن و خم نمودن بالا تنه به جلو به طوری که صورت در داخل آب قرار گیرد. حرکت دستها به طور متناوب و بدون تنفس است.
این عمل در قسمت کم عمق استخر صورت می گیرد .

2- تمرینات ترکیبی دو نفره : در حالی که کارآموز شناگر به روی سینه در سطح آب قرار گرفته، کمک کننده مچ پای او را با دو دست می گیرد. در این حالت کارآموز شناگر همزمان حرکت دست کرال را به طور متناوب انجام می دهد .

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

حرکت پا کرال سینه

در شنای کرال، حرکت پا بسیار حایز اهمیت است . مطلب مهم این که بر خلاف تصور ما حرکات شدید و کند پاها توام با سرو صدای زیاد که غالبا در مبتدیان دیده می شود کوچکترین ارزشی ندارد، بلکه حرکات کوتاه و سریع پاها لازمه این کار است .

پاها در هنگام حركت باید بسیار نزدیك هم و به صورت كاملا پیوسته حركت كنند. به محض اینكه یك پا حركت رو به بالا را به اتمام رساند پای دیگر باید در انتهای حركت پایین سو باشد. با انجام حركت پا در هنگام شنا عمق پاها و پایین تنه در آب كم شده و بدن به سهولت در وضعیت افقی قرار میگیرد.
توجه نمایید كه پا در حركت رو به بالا كمی از ناحیه زانو خم میشود.

حركت پاها در شنای کرال سینه

حرکات پاها از مفصل شروع می شود که ران را به لگن خاصره مربوط می سازد . زانوهم حرکت می کند ، اما حرکت آن کمتر از مفصل قبلی است و فقط تا آن حد صورت می گیرد که پاهای شناگر از آب خارج شده و بلافاصله به آب ضربه بزند و روی این اصل زاویه بین ساقها هیچ وقت از ۳۰ درجه تجاوز نمی کند .

همچنین ساقها، رانها و پاها هرگز ار هم فاصله نمی گیرند، بلکه همیشه به هم مالیده می شوند هنگام زدن پاها باید توجه کنید که پاشنه پاها ازهم فاصله نگیرند، که معمولا کارآموز شناگر پاشنه پاها را از هم فاصله می دهد. زانوها نباید زیاد بشکند،  انگشتان پاها باید کشیده شوند .

در صورت ساده، حركت پاها به صورت ضربات پایین و بالا میباشد كه حركت آن در راستای عمودی نسبت به كمر صورت میگیرد.
هنگامی كه بدن چرخش میكند نشیمنگاه و پاها نیز میچرخند. در اینصورت حركت پاها ابتدا در یك جهت سپس به صورت عمودی و در انتها در جهت دیگر انجام خواهد شد.
این عمل به صورت مبالغه آمیزی در شناگرانی كه چرخش آنها بیش از حد زیاد است دیده میشود. علت این قضیه عدم توانایی حركت شانه و مشكل تنفس آنها میباشد

حركت پایین سوی پا زمانی آغاز میشود كه پا هم عمق نشیمنگاه بوده و زمانی به اتمام میرسد كه عمق آن 30 تا 45 سانتی متر زیر آب باشد. در این حالت حركت پا به صورت تازیانه ای است.
پا به نحوی كشیده میشود كه روی پا و قسمت خارجی آن به آب نیرو وارد كنند. پا كه اكنون در وضعیت كاملا كشیده است به سمت بالا به نحوی حركت میكند كه كف و پشت پا به آب نیروی رو به بالا وارد كنند. حركت رو به بالا تا حدی ادامه مییابد تا پاشنه پا به سطح آب برسد و بلافاصله بعد از آن حركت پایین سو آغاز میگردد.

هماهنگی حركت پاها در شنای کرال سینه

1- در کرال هماهنگی بین حرکات دست و پا اهمیت  بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند ، پاها  ۶ ضربه به آب می زنند و قاعدتاٌ این ریتم  باید مراعات شود . و در این مرحله حرکات  دست و پاها  با هم تنظیم  و هماهنگی پیدا کنند.

2- موقعی که کشش دست انجام گرفت، بنا به مقتضیات فردی ریتم حرکات پا دو الی شش ضربه خواهد داشت. کشش دست در آب منجر به پیشروی بدن در آب می شود.حرکت پا و یا ضربه پا در آب ثبات و تکیه بدن را از نظر حفظ تعادل فراهم می نماید. علاوه بر آن حرکت پا از فرورفتن و منحرف شدن پایین تنه در آب جلوگیری می نماید. هر بار که یک دست از آب خارج شد پای همان طرف عمل ضربه زدن به پایین را انجام می دهد.
چرخش در محور طولی بدن باعث آسانی به جلو راندن بدن وبالا گرفتن آرنج خواهد شد . چرخش بدن به خصوص برای شناگرانیکه مفصل شانه آنها . انعطاف پذیری کافی ندارد بسیار مفید است

3- از نکات مهم دیگر لحظه ورود به آب است. یعنی بدانیم موقعیت دستها نسبت به یکدیگر چگونه است یا موقعی که یک دست در حال کشش است، دست دیگر در چه مرحله ای قرار دارد؟بهترین میزان ورود دست به آب موقعی است که دست زیر آب نیمی از کشش زیر آب را انجام داده است. زیرا در این حالت در هیچ لحظه دست توقف نداشته و حرکت دائمی در حال کشش خواهد داشت

4- تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات  دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است .

5- درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت  کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها ۶ ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود .
در ضمن دست راستتان  را به عقب بیاورید و به محض آن که  دست راستتان را از آب خارج می کنید صورت خود را به راست چرخانده و به سرعت از راه دهان نفس بکشید .اما هرگز سرتان را زیاد از آب خارج نسازید و حتما در این وضعیت باید  گوش چپ در آب قرار گیرد .

6- در مرحله ی بالا یا گفته شده مربی باید توجه داشته باشد که حین هواگیری تکنیک حرکت دست کرال سینه دچار اشتباه  نگردد واگر در این مرحله حرکات دست و هواگیری خوب هماهنگ شود اضافه نمودن حرکات پا  به آنها کار مشکلی نخواهد بود . اگر چه معمولا کار آموز شناگر آنقدر متوجه هواگیری می شود که حرکت پاها یا قطع شده یا ضعیف زده می شد . در این حالت است که مربی لازم است مرتب ادامه ی حرکات پا را به کارآموز گوشزد نماید و به طور دقیق  تکنیک هواگیری را زیر نظر داشته و تک تک آنها را به کارآموز هشدار دهد .اما در ضمن این حرکات اخیر مرتبا هوا را از راه بینی به آب رها کنید به طورمسلم حرکت تهاجمی شما در آب باعث خواهد شد که جلوی صورت شما کمی در آب پایین رفته و عمل بازدم بهتر انجام یابد اما قسمت اعظم  هوای شش های شما وقتی خارج خواهد شد که نوبت تنفس بعدی فرا رسد  که در آن موقع ابتدا بقیه هوا را با سرعت تمام به وسیله ی دهان از ریه خارج کرده و سپس به سرعت نفس می کشید . لازم به یادآوری است که هر قدر دست و یا صورت شما خارج از آب واقع شود ویا اینکه پا ضعیف زده شود از راندمان شنا می کاهد و باید با تمرینات زیاد آنها را به حداقل رساند.

بنابراین در مرحله ی آخر از کارآموز شناگر می خواهیم که ابتدا روی آب سر بخورد و بعد پا بزند ، سپس حرکت دست را به حرکت پاها اضافه نماید و درهمان حال با دقت زیاد اقدام به هواگیری نماید. به خودتان امیدوار باشید و به یاد داشته باشید که گروه عجله کنندگان زود متوقف می شوند، این کار را آنقدر تکرار کنید و ادامه دهید تا اینکه بتواند شنای کرال سینه را به طور کامل انجام دهید

اشتباه های رایج در پای شنای کرال سینه

اشتباه : زانو بیش از اندازه خم باشد و حرکت از ساق پا صورت گیرد .

صحیح : پاها مستقیما در آب قرار گرفته و حرکت از ناحیه ی بالای ران شروع شود .

اشتباه : درهنگام زدن پای کرال پاشنه ها را دور از یکدیگر نگه دارند

صحیح : برای زدن پای کرال پاشنه ها از هم دور نباشند و پنجه به هم نزدیک نباشند .

اشتباه : بالا نگاهداشتن سر و صورت از سطح آب

صحیح : قرار دادن صورت در آب

اشتباه : پنجه پا کشیده شود و مچ پا حرکتی انجام ندهد .

صحیح : با فشار شست پا ، آب را به پایین راندن و ضمنا نوک پا را به داخل کشیدن

اشتباه : نزدیک بودن بیش از اندازه پاها به یکدیگر .

صحیح : پاها به اندازه ی ۲۵ تا ۴۵ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند .

تمرینات پاها در شنای کرال سینه

1- یکی از کارآموزان شناگر دستهای کارآموز دیگری را گرفته و نفر دوم همان طوری که در سطح آب قرار گرفته شروع به زدن پای کرال سینه می نماید .

۲- در حالی که کارآموز شناگر لبه استخر را گرفته مبادرت به زدن پا می کند. یادآور می شویم که پس از چند حرکت، پا کارآموز شناگر صورت خود را از آب بیرون آورده و نفس می کشد و مجدداٌ تمرین خود را تکرار می کند.

3- نشستن روی لبه استخر و پا داخل آب، نوآموز شناگر در لبه  استخر می نشیند و دستها را به عقب تکیه می دهد و دو پای شناگر در داخل آب قرار داشته و پاها بطور متناوب در آب حرکت می نماید . باید توجه داشت که در این مرحله حرکت پا بطور صحیح صورت گیرد و پنجه ها  متمایل به داخل باشد و آب توسط سینه  پا به اطراف پراکنده شود .

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

تنفس کرال سینه

یکی از قسمت های مهم شنای کرال سینه، هواگیری است و این مرحله همان تخلیه هوای ذخیره شده ششها در آب است. کار خالی کردن هوا در آب باید در همان مراحل اول به خوبی آموزش داده شود. اگر چه در ابتدا اینکار کمی مشکل است، ولی پس از کمی تمرین شاگرد کم کم به نحوه تخلیه هوا در آب آشنا شده و عادت می کند .

در هنگام تنفس، سر به نحوی به یكی از طرفین میچرخد كه دهان از آب خارج گردد. حركت باید بسیار آرام انجام شود. همچنین چرخش سر باید كم باشد تا توازن بدن به هم نریزد. با وجود اینكه شناگران از هر دو طرف میتوانند برای تنفس استفاده نمایند ولی فقط یك طرف را انتخاب میكنند.

تمرینات نفسگیری در شنای کرال سینه

۱- در مراحل اولین تمرین کافیست کارآموز شناگر در قسمت کم عمق استخر در حالی که از ناحیه کمر خم شده است، سر را داخل آب قرار داده و هوای داخل ریه ها را خالی کند. نکته مهم این تمرین در این ست که زمانی که می خواهد سر را برای گرفتن هوا از آب خارج کند باید این کار را توسط گردن انجام دهد و موقع هواگیری نصف صورت داخل آب و نصف دیگر در بیرون آب باشد سعی کنید شانه را بالا نیاورید و از آب خارج نسازید. این عمل در ابتدا مشکل است، ولی به مرور زمان به طور خودکار با موفقیت انجام می شود.

۲- روش دیگر تمرین بدین شکل است که کارآموز شناگر در قسمت کم عمق استخر با دستهایش که به اندازه عرض شانه باز است، لبه استخر را می گیرد و بدن را در موقعیت شناور رو به کف استخر قرار می دهد. برای شناور شدن بهتر بدن، تخته شنا را در میان دو ران قرار میدهد و کاملاٌ شناور می شود. در این لحظه سر را به یک سمت می چرخاند و عمل دم را انجام می دهد این عمل خیلی سریع انجام می گیرد.
شناگر در آخرین لحظه تمام شدن هوای داخل ششهایش سر را از آب خارج می سازد (در حالی که هنوز در حال دمیدن هوا است) و یکباره هوا را می بلعد. این عمل را چندین بار تکرار کنید.

در این مرحله که شاگرد یا کارآموز شناگر در حال انجام حرکت دستها و هواگیری توام است، مربی باید کلیه مراحل را زیر نظر داشته و حرکت دست را به خوبی کنترل نماید: چگونگی کشش دست در زیر آب، – ورود دست به آب ، – موقعیت مناسب چرخش سر به خارج نسبت به دستها و نکته مهمی که باید بدان توجه شود این است که شاگرد شانه ها را بالا نیاورد ، عمل کشش دست در زیر آب را به خوبی انجام دهد و چرخش سر به خارج کمی بیش از حد معمول باشد هوا را باید در داخل آب تخلیه نماید و مجدداٌ هواگیری نماید. در قمست کم عمق استخر عمل راه رفتن و خم نمودن بالاتنه جلو به طوری است که صورت در داخل آب قرار می گیرد و حرکت دستها به طور متناوب همراه با تنفس صورت می گیرد.


هماهنگی حركت دست ها و تنفس در شنای کرال سینه

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

استارت کرال سینه

شروع و آغاز حرکت در شناها را که می تواند پرش از سکوی استخر یا از داخل لبه استخر باشد استارت نامیده می شود.

در سه شنای اصلی پروانه، قورباغه، کرال سینه استارت از روی سکو در لبه استخر صورت می گیرد و

برای شنای کرال پشت، استارت از داخل آب و با گرفتن لبه استخر یا میله تعبیه شده انجام می شود.

.

استارتی که در گذشته مورد استفاده شناگران قرار می گرفت با استارتی که امروزه بکار می رود تفاوت دارد.

تکنیک استارت از روی سکو که در قدیم انجام می شد بسیار ساده تر بود و آن بدین شکل انجام می شد که شناگر بر روی سکو می رفت پاها را به اندازه عرض شانه باز می نمود و با پنجه پا لبه سکو را گرفت و بدنش را از کمر به جلو خم می نمود و سر را طوری به بالا نگه می داشت که روبرو را نگاه می کرد، سپس زانوها را خم کرده و به محض شنیدن صدای شروع با آوردن دست ها به جلو و باز کردن مفاصل زانوها خود را به جلو پرتاب می نمود.

با مطالعه و بررسی حرکت های مختلف اندام ها کم کم مربی ها متوجه شدند که روش های دیگر نیز وجود دارد که می تواند در پرتاب کردن شناگر به فاصله دورتر مؤثر واقع شود.

امروزه استارت از روی سکو به دو صورت انجام می شود یکی استارتی که با گردش دست حول محور مفصل شانه بودن ( چرخش دست ها )
و دیگری استارتی است که شناگر خم شده و با دست لبه سکو استارت را می گیرد. هر دو نوع این استارت ها مورد استفاده شناگران و قهرمانان قرار می گیرد.

.

در آموزش استارت بایستی توجه داشت که پس از شنیدن (بجای خود) شناگر به لبه جلوی سکو آمده و با پنجه پا لبه سکو را بگیرد در هر دو نوع استارت ذکر شده این نکته بایستی رعایت شود، حتی در شیرجه های ساده زیر این کار از سر خوردن شیرجه رونده جلوگیری به عمل می آورد. این نکته در واقع بایستی در همان ابتدای آموزش پرش در آب آموزش داده شود. شناگر بداند پنجه های پا حالت گیرندگی دارد.

شناگر نقطه ورود خود را در آب در نظر گرفته و روی آن تمرکز می کند، پس از جهش استارت، دستها را به سمت جلو پرتاب می کند، (این پرتاب اینرسی بیشتری برای پیش بردن شناگر ایجاد می کند). بدن کاملا کشیده و پاها صاف هستند (زانوها نباید خم شوند)، اغلب شناگران پس از استارت، به یکی از دو شکل زیر وارد آب می شوند:

 1. دستها کشیده، نزدیک به هم  و سر پایینتر از بازو قرار دارد.
 2. دستها کشیده، نزدیک به هم و سر بین بازوها قرار دارد.

کشیده و صاف بودن بدن در شیرجه و استارت، نقش مهمی در پیشروی شناگر درآب و حتی زیبایی شیرجه دارد.

در هر دو نوع شنا: اول دستها وارد آب می شوند

در شنای کرال سینه وضعیت بدن همواره به نحوی است كه نیرو به صورت پیوسته و قدرتمند به سمت عقب وارد میگردد. علت این قضیه این است كه دست موافق با پای مخالفت به نحوی حركت میكنند كه بدن همواره در راستای مستقیم قرار گیرد. در این شنا عضلات قفسه سینه و شانه ها در بهترین وضعیت برای اعمال نیرو به كار میرود.

در شنای کرال سینه وضعیت بدن همواره به نحوی است که نیرو به صورت پیوسته و قدرتمند به سمت عقب وارد میگردد. علت این قضیه این است که دست موافق با پای مخالفت به نحوی حرکت میکنند که بدن همواره در راستای مستقیم قرار گیرد. در این شنا عضلات قفسه سینه و شانه ها در بهترین وضعیت برای اعمال نیرو به کار میرود.

شنای کرال سینه ( Front Crawl )

کلمه کرال از فعل انگلیسیTo Crawl مشتق شده که به معنی خزیدن است . زیرا انسان به وسیله ی این شنا در آب می خزد و پیش می رود.کسی به درستی نمی داند که اولین بار این شنا در کدام کشور معمول شده است ، ولی شواهد و قوانین نشان می دهد که به احتمال زیاد این شنا در مصر ابداع شده است .

مسلم این است که در سال۱۷۰۰ در استرالیا این شنا به وسیله الک ویکمن معمول شد، و سپس به آمریکا و اروپا راه یافت، و بالاخره یکی از مهمترین بازی ها در مسابقه های المپیک را تشکیل داد .اولین بار یک آمریکایی به نام چارلز دانیلز به سال ۱۹۰۸ در رشته شنای بازی های المپیک شرکت کرد و با شنای کرال مسافت ۱۰۰ متر را در ۶۰ ثانیه و سه پنجم طی کرد و برنده شد

شنای کرال امروزه بیش از هر شنای دیگر طرفدار دارد و بیشتر شناگرها با آن آشنایی دارند . ولی متاسفانه به غیر از تعداد کمی آن را به طریقه کاملاٌ صحیح فرا نمی گیرند. با کمی اراده، اگر بتوانید این شنا را به طور کاملاٌ صحیح فرا گیرید، بسیار مفرح و لذت بخش خواهد شد. کرال معمولا در دو قسمت کرال سینه و کرال پشت تعلیم داده می شود.

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

برگشت كرال سینه

برای آماده شدن برای این حرکت باید قبل از انجام حرکت، چرخشی که به آن در ژیمناستیک چرخش غلط جلو پا جمع گفته می‌شود را خوب انجام دهید. قبل از کسب مهارت بعد از چرخش فکر می‌کنید سرتان گیج می‌رود و یا این که در هنگام چرخش مقداری آب به داخل بینی‌تان می‌رود و شما را آزار می‌دهد لذا ممکن است با این مشکلات از فرا گرفتن سالتو منصرف شوید.

برای اینكه برگشت سالتو خوب و سریع انجام شود شناگر باید فاصله ی بین خود و دیوار استخر را دقیق تشخیص دهد لذا اطراف  استخر را باید خوب بشناسد.  یك شناگر پشت رو خوب و با تجربه موقعیت اشیایی را كه در اطراف استخر  قراردارند خوب می داند ، برای مثال  او واقف است كه سكوی ناجی پرچم برگشت كرال پشت و یا علائم سقف در چه موقعیتی هستند واز این علائم استفاده كرده و موقعیت خود را در استخر تشخیص  می دهد .

لمس کردن دیوار

اگر شناگری استخر را خوب بشناسد و بداند كه چه زمان به دیوار نزدیك می شود ، در زمان  مناسبتری می تواند آخرین ستروك را به برگشت منتقل نماید. بدین ترتیب شناگر همزمان با آخرین ستروك ( ... )  دست و بازوی خود را از آب بیرون كشیده و همراه با بالا تنه (كمر به بالا) به دیوار حمله می كند.

این عمل باعث می شود تا نیروئی  در مسیر شنا تولید شود ضمن اینكه در هنگام برگشت نیروی حاصل از سرعت شناگر نیز یك عامل كمك كننده و سرعت دهنده برگشت خواهد بود.

نا گفته نماند كه به دلیل  محاسبه غیر صحیح شناگر در هنگام برگشت، اگر چند سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد اعمال فوق (حمله به دیوار و انتقال سرعت شنا به مسیر جدید) جبران كننده محاسبه غیر صحیح خواهد بود .

آموزش برگشت در شنای کرال سینه


قبل از سالتو: در فاصله ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتری سر از دیواره ی استخر ( بسته به اندازه ی بدن و قدرت دست های شناگر ) آخرین کشش دست انجام می شود . شناگر به دیواره ی استخر نگاه میکند که آیا باید اینجا سالتو را شروع کند یا پس از کششی دیگر .

1- در حالی که تصمیم به سالتو گرفته شد ، دست چپ نباید از آب خارج شود،  بلکه کنار بدن باقی می ماند و دست راست کارش را ادامه می دهد. پاها به سمت بالا حرکت می کند تا در مرحله بعد به طرف پایین ضربه بزند در این حال حرکت دست به بدن متصل شده و به گردش بدن کمک می نماید.


2- سر به سمت داخل بدن از ناحیه ی گردن خم می شود ، کف هر دو دست طوری می چرخد که رو به کف استخر می شود پاها به هم چسبیده و از ناحیه ی زانو خمیده می باشند .


3- بدن از حالت افقی به روی آب خارج شده زیرا از گردن و کمر خمیدگی افزایش یافته هر دو دست حالت قبل  را دارا است و به پایین  فشار وارد میاورد پاها به قسمت پایین زده می شود تا باسن بالا بیاید .


4- بدن از ناحیه ران خمیدگی بیشتری می یابد در این حالت بدن متمایل به توقف در حرکتش می شود زیرا مقاومت ناشی از خم شدن بدن در آب باعث آن می گردد  اگر سرعت حرکت شناگر به اندازه ی کافی باشد ( در سرعت روها ) همین سرعت و خم شدن سر و کمر  خود باعث چرخش شناگر خواهد شد . در شکل مقابل دست چپ از آرنج خمیده می شود و آب را به سمت سر می کشد.


5- در حالی که لگن از خط سر عبور می کند دست چپ هنوز  آب را به سمت سر می کشد که این حرکت به چرخش بدن شناگر کمک می نماید کف دست راست به سمت داخل متمایل شده  و باعث چرخش بدن حول محور طولی خود می گردد پاها دقیقا به طور مستقیم از بالای سر آورده نمی شوند.


6- در حالی که پاها به طور کامل از آب خارج هستند به طرف بالا و عقب به سمت دیواره استخر پرتاب می شوند و این موقعی است که کشش دست به سمت سر نیز کارش پایان  یافته است . شناگر در این حالت باید بدون اینکه تاخیری در کل حرکت ایجاد کند به سمت پهلو بچرخد . وقتی قسمت بالای پاها به شکم نزدیکتر شد و باسن در جهت دیواره استخر قرار گرفت، شناگر زانوها را شکسته و پا ها را به سمت دیواره استخر پرتاب می کند.


7- چرخش عمومی شناگر کامل شده و شناگر باید خودش را در موقعیتی  قرار دهد که بتواند به دیواره استخر فشار وارد سازد. دست ها دوباره در حال لمس کردن یکدیگرند و به سمت جلو در حرکتند و چرخش به سمت پهلو ادامه دارد .


8-به محض تماس پاها با دیواره استخر، شناگر محل استقرار کف پای خود را با دیواره استخر پیدا می کند و سعی می کند زاویه 90 درجه را بین دیواره استخر و ساق پای خود بسازد.
پاها در حال فشار به دیواره ی استخر هستند و این کار با باز شدن مفاصل زانو صورت می گیرد ، در عین حال مفاصل آرنج ها با باز شدنشان دست ها را به سمت جلوی بدن می کشند .


9- در آخرین مرحله ی فشار پا به دیواره ی استخر که با باز شدن مفصل مچ پا همراه است، شانه ها در آخرین مرحله چرخش حول محور طولی بدن هستند ، بازوها کشیده و سر در بین آنها قرار گرفته  و بدن در حالت کاملا کشیده بر روی آب سر می خورد .


10- شناگر باید بدنش را نسبت به عمق آب تنظیم نماید و این کار توسط هدایت دست ها صورت می گیرد . بدین روش که با گرفتن دست و سر به سمت بالا ، بدن در عین سر خوردن  به سطح آب نزدیک می شود . چنانچه زیاده از حد در عمق آب باشد با یک یا دو ضربه پا بدن را به سطح آب نزدیک می سازد و اگر در عمق صحیح قرار داشته باشد شروع به ضربات پا و کشش می نماید .

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

بدن و سر کرال سینه

بدن به صورت كاملا افقی بر روی سطح آب قرار میگیرد. سر نیز كاملا در امتداد بدن (بدون اینكه بالا یا پایین باشد) قرار میگیرد. در طول عمل شنا چشم ها به طور متناوب رو به جلو و پایین نگاه می كنند. در این هنگام سطح آب بین منطقه چشم ها و محل روییدن موها میباشد.

در این شنا وضعیت سر بسیار مهم است. اگر سر بلند شود در آنصورت منطقه نشیمنگاه و پاها پایین روند و اثر حركت رو به جلو كم شود. اگر سر پایین نگه داشته شود (چشمها مطلقا پایین را بنگرند) منطقه نشیمنگاه بالا آمده و ضربات پا موثر نخواهد بود. وضعیت فیزیك افراد در وضعیت شنای كرال سینه موثر است. در افراد ضعیف بهتر است كه ابتدا ضربه پا به نحوی آموزش داده شود كه باعث شود تا وضعیت بدنی پایداری حاصل گردد.

بهترین وضعیت حرکت سر نیز به این ترتیب است که حرکت آن به نحوی محدود شود که تنها عمل استنشاق را انجام دهد.
این حرکت نیز در حد ممکن باید با کمترین دخالت در وضعیت بدن صورت گیرد.
حرکت چرخشی و غیر قابل اجتناب بدن در راستای محور طولی آن باعث میشود تا عضلات قوی قفسه سینه و شانه ها به بهترین نحو ممکن عمل نمایند.

شنای كرال از لحاظ مكانیكی موثرین شناها می باشد این شنا معمولا در مسابقات سبك آزاد مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی كه امروزه منظور از شنای آزاد همان شنای كرال سینه میباشد. در بسیاری جاها اولین شنایی كه آموزش داده میشود این شناست كه معمولا برای مبتدیان مشكلاتی را فراهم میكند.

در صورت انجام درست این شنا، سر باید در بیشتر مواقع زیر آب باشد لذا تنفس به نحوی آمیخته با شنا صورت میگیرد كه توازن بدن به هم نخورده و بدن از وضعیت ساده و موثر خود خارج نشود.
به هر حال اگر تمرینات به صورت خوبی انجام شود یاد گرفتن این شنا كار چندان مشكلی هم نیست.
نحوه آموزش این شنا باید به صورت مرحله به مرحله انجام گردد. كه شامل وضعیت بدن، حركت پا، حركت دست، تنفس و زمانبندی میگردد.

هر مرحله باید به صورت كارا و بسته به مهارت شناگر و در زمان موثر صورت گیرد.

در شنای کرال سینه وضعیت بدن همواره به نحوی است كه نیرو به صورت پیوسته و قدرتمند به سمت عقب وارد میگردد. علت این قضیه این است كه دست موافق با پای مخالفت به نحوی حركت میكنند كه بدن همواره در راستای مستقیم قرار گیرد. در این شنا عضلات قفسه سینه و شانه ها در بهترین وضعیت برای اعمال نیرو به كار میرود.

هماهنگی در شنای کرال سینه

 1. زمانبندی حركت دستها و پاها به صورت نرمال صورت میگیرد.
 2. در صورت عمومی شنای كرال سینه به ازای هر دوره حركت هر دست حركت پا صورت میگیرد كه سه تای آن مربوط به یك پا و سه تای دیگر مربوط به پای دیگر میباشد.
 3. به محض اینكه یك دست حركت كشش را آغاز میكند پای مخالف ضربه رو به پایین را آغاز میكند.

نکات مهم در شنای کرال سینه

 1. در هنگام تنفس برای نفس گیری از دهان و برای خالی نمودن نفس از بینی استفاده نمایید.
 2. حركت پا باید در زیر آب صورت گیرد. پاها بسیار آرام در زیر آب حركت میكنند و نقش آنها در نگهداشتن بدن در حالت افقی است. لذا در هنگام انجام تمرینات توجه نمایید كه پاها در هنگام حركت اصلا نباید صدا ایجاد نمایند.
 3. این شنا را با حركت پاها آغاز نمایید.
 4. در هنگام انجام حركت دستها به نحوه حركت شانه ها نیز توجه نمایید. چرخش شانه ها در هنگام حركت دستها باید وجود داشته باشد. مطابق با شكل، دستها باید تا ناحیه نشیمنگاه به سمت عقب حركت نمایند و بعد از آن از آب خارج شوند.
 5. دست در زیر آب مانند پارو میباشد. لذا انگشتان دست در زیر دست باید به هم چسبیده باشند.

برگشت شنای قورباغه

در شنای قورباغه و پروانه سالتو (برگشت) وجود ندارد و شناگر پس از تماس هر دو دست خود با دیواره، پاهای خود را به آن تکیه داده و مجددا سر می خورد.

مطابق قوانین فعلی ASA لازم است كه هر دو دست به صورت همزمان دیواره استخر را لمس نمایند.
هرچند لازم نیست كه دو دست در یك سطح بوده و یا اینكه بر روی آب یا در زیر آن باشند. در این حال لازم است كه بدن و به ویژه شانه ها در وضعیت افقی باشند.

روش چرخش در دو شنای قورباغه و پروانه مشابه هم میباشد و تنها تفاوت آن مربوط به اعمال زیر آب میباشد.
نزدیك شدن به دیواره با سرعت بالا انجام شده و دیواره استخر در حالی لمس میگردد كه دستها در وضعیت كاملا كشیده قرار دارند. به محض اینكه دیواره لمس میشود آرنج ها خم شده و سر و شانه ها از سطح آب بالا آمده و زانوها خم میشوند

یك دست در وضعیت راهنما در جلوی بدن قرار گرفته و دست دیگر بوسیله فشار به دیواره استخر به چرخش بدن كمك میكند. به محض اینكه دست فشار دهنده به سمت دست آزاد ملحق شود زانوها خم شده و پاها به صورت محكم بر روی دیواره قرار میگیرند

در هنگام كشیده شدن دستها به سمت جلو و فشار پاها به دیواره، سر به زیر آب رفته تا بدن در وضعیت ساده و موثر و مستقیم قرار گیرد تا سرخوردن به خوبی انجام شود.

عمق چرخش در شنای پروانه كم عمق تر از شنای قورباغه میباشد ولی در هر دو شنا در هنگام فشار پاها به دیواره بدن باید در وضعیت كاملا كشیده قرار گیرد. تعداد حركت پاها و دستها پس از هر چرخش دقیقا برابر حركت دست ها و پاها در عمل استارت مربوط به آن شنا میباشد

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

حركت دست شنای قورباغه

در شنای قورباغه طبیعی حركات كاملا پیوسته بوده و هیچ مكث و توقفی در آن مشاهده نمی گردد. ولی اگر در این شنا لحظه ای سرخوردن ایجاد گردد عملكرد آن بهتر خواهد شد. شناگر سریع برای افزایش سرعت، زمان این سرخوردن را به حداقل میرساند ولی لازم است كه دستها برای مدتی هرچند كوتاه در وضعیت سرخوردن قرار گیرد.
منظور از وضعیت سرخوردن قرار گرفتن بدن در وضعیت كاملا كشیده است. در این حركت دستها در مقابل صورت باز شده و در وضعیت كشیده در روی آب قرار دارند.

 پس از سرخوردن در آب حرکت دستها شروع می شود.  دستها قبل از شروع حرکت به طور کامل کشیده هستند. سر بین دو سر قرار خواهد داشت. در مرحله ای که کشش دست ها به اتمام رسیده و مرحله فشار شروع می شود، حرکت پا آغاز می شود.

کار آموز شناگر باید سه چیز را خود یاد بگیرد، کشش دست، ضربه پا و سر

در زمانی که هدایت دست ها به طرف جلو رو به اتمام است، فشار پا به آب آغاز می گردد. لحظه ای قبل از شروع مجدد حرکت دست ها و پاها مرحله ای است که بدن به طرف جلو پیش روی می کند و در این زمان کوتاه است که هم حرکت دست و هم حرکت پا متوقف خواهند بود. توجه داشته باشید که آموزش این بی حرکتی کوتاه از نکات اساسی در آموزش شنای قورباغه می باشد.

انواع حرکت دست در شنای قورباغه

1- كشش با دست خميده كه در آن آرنجا به سمت بالا هستند كه اين نوع حركت دست اكثرا توسط شناگران حرفه اي انجام ميگيرد.

2- شناگران ابتدايي ترجيح ميدهند تا دستان خود را به صورت صاف حركت دهند.شناگران ابتدايي ترجيح ميدهند تا دستان خود را به صورت صاف حركت دهند.

شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب است. حدود ۸۰% سرش داخل آب است و صورتش کمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و کف دست ها متمایل به خارج است. دست در حدود ۲۰ سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن کرده است. بدون مشاهده هیچ خمیدگی کشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.
مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت بازو چرخش دارد و این موقعی است که سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.

دست ها به حداکثر فاصله خودشان از یکدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده که زاویه بین ساعد و بازو حدود ۱۱۰ درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حرکت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.

بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود که دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشکند یا اینکه خم شود. فشار یا کشش آب با ساعد و کف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل کشش خود را طی نموده اند.
عمل دم انجام شده ودست ها می روند که به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها کشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شکستگی نموده و می روند که جمع شوند.
عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.

سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیک به باسن گردیده و دست ها در حال کشیدن شدن به جلو هستند

سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.

پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیک می شوند زمانی که پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان کشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال کشیده شدن هستند.

دست ها به طور کامل کشیده شده و کمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود که زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.

حرکت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است که کشیده و افقی بر روی آب باشد.

شناگرانی که ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی که احساس کرد سرعتش در حال کاهش است کشش دست را شروع می نماید و حرکت دوباره تکرار می شود.

حرکت دست در شنای قورباغه

1- دست‌ها با فاصله‌ای درحدود ۲۰-۱۵ سانتی متر در زیر آب با آرنج‌های کشیده، آب را به طرفین و انتهای بدن می‌کشند. ضمناً کف دست‌ها به طور مورّب به طرف خارج از بدن قرارخواهند داشت.

2- هنگامی که دست‌ها از طرفین درحدود ۴۰-۳۰ سانتی متر از یکدیگر جدا شدند، مفصل آرنج شروع به خم شدن می‌نماید. با خم شدن مفصل آرنج‌ها بازوها و دست‌ها می‌توانند حول محور طولی خود به حرکت درآیند.

3- توجه داشته باشید که جهت آرنج‌ها به طرف بالا بوده و در تمام مرحلهٔ حرکت بالاتر از سایر قسمت‌های زیر مفصل آرنج خواهد بود. هنگام کشش، آرنج‌ها نباید به هیچ وجه از ارتفاع شانه بالاتر باشند، ولی باید نسبت به ساعد و کف دست‌ها در سطح بالاتری قرار داشته باشند تا به این طریق شناگر بتواند عمل کشش وفشار را بهتر انجام دهد.

4- درطول دامنه کشش هنگامی که مچ و کف دست‌ها کمی مانده در امتداد و زیر شانه قرار بگیرند، مرحله‌ای است که به اندازه کافی از یکدیگر فاصله گرفته و دراین زمان فشارآغاز می‌گردد. مرحله فشار هنگامی شروع می‌شود که کف دست‌ها به طرف داخل حرکت می‌کنند و آرنج‌ها نیز به طرف بالاتنه آورده می‌شود.

5- پس از اتمام مرحله فشار مچ و دست‌ها از زیر خط میان بدن باید به جلو هدایت شوند. کف دست‌ها نیز باید نزدیک به یکدیگر قرار داشته باشند.

6- پس از اینکه دست‌ها کاملاً به جلو هدایت شدند، برای مدتی بسیار کوتاه درهمان حالت، بی حرکت خواهند ماند. این بی حرکتی برای سرخوردن و کشش بدن به جلو صورت می‌گیرد و بعد از آن کشش و حرکت مجدد دست‌ها آغاز می‌شود.

اشتباه های رایج در دست شنای قورباغه

اشتباه:  آرنج ها بالاتر از شانه کشیده شوند.

صحیح: هنگامی که مرحله کشش در مقابل شانه ها به اتمام رسید، آرنج ها باید پایین تر از شانه ها قرار داشته باشند.

اشتباه: خم نمودن مفصل مچ دست و به حرکت در آوردن کف دست ها در مقابل مقاومت آب.

صحیح: مستقیم و راست نگاه داشتن مفصل مچ دست و به حرکت در نیاوردن دست در مقابل آب.

اشتباه: پایین افتادن آرنج ها در هنگام کشش و  پشت سرهم زدن دست ها.

صحیح: بالاتر کشیدن آرنج ها از ساعد و دست  و زدن دست ها با مکث و فکر.

تمرینات دستها در شنای قورباغه

۱- در حالی که کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته، برای تعادل بهتر با یک دست تخته شنا را گرفته و با دست دیگر تمرین می کند و بعد با دست راست تخته شنا را می گیرد و با دست چپ شروع به تمرین می کند، برای برقراری تعادل، شیئ شناور را به پای خود بسته، تا اینکه پای شما به پایین نرود.

۲- در حالی که یک پا به جلو و پای دیگر به عقب است در داخل آب قرار می گیریم. سپس با خم نمودن بالا تنه به جلو ، مبادرت به انجام دست قورباغه می نماییم. در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

۳- پس از سرخوردن در آب اقدام به زدن دست قورباغه مینماییم. برای متعادل نگه داشتن بدن یک تخته شنا بین دو ران قرار می دهیم.

۴- کار آموز شناگر به روی شکم  در سطح آب قرار می گیرد، در حالی که یک نفر هردو پای او را از پشت گرفته و او را به طرف جلو می راند. ضمناً در همین حالت کار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه می نماید.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

تنفس شنای قورباغه

در این شنا تکنیکهای زیادی برای تنفس وجود دارد ولی در همه آنها موقعیت سر اهمیت ویژهای دارد.
برخی از شناگران سر خود را در تمام پروسه شنا در روی آب نگاه میدارند که عمل تنفس برای آنان بسیار راحت خواهد بود. هر چند که این عمل باعث میشود تا بدن در وضعیت اریب قرار گیرد و سرعت شناگر کم شود.

موقعیت بهتر آن است که سر در سطح آب نگاه داشته شود در حالیکه سطح آب بین بینی و محل رویش موهای سر باشد. در این صورت سر باید برای تنفس بالا بیاید و اگر این عمل به همراه حرکت رو به پایین دستها باشد تغییر ناخواسته وضعیت بدن به حالت اریب به وقوع میپیوندد که منجر به کاهش سرعت شنا میگردد.

انواع زمانبندی تنفس برای شنای قورباغه

پس از آنکه دستها مرحله بازگشت را به اتمام رسانند سر از آب بیرون آمده و عمل استنشاق در زمان شروع حرکت رو به جلو یا زمان آغاز حرکت کشش دستها ۳ شروع میشود. مشکل این روش این است که حرکت ممتد بدن در آب را قطع میکند و از اثر بخشی و سرعت شنا میکاهد.

این روش توسط شناگران حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش عمل استنشاق در هنگام اتمام عمل پیشرانی و ابتدای عمل بازگشت صورت می گیرد. بسیار مهم است که هر عملی مربوط به تنفس که یکنواختی شنای قورباغه را مختل میکند در حداقل زمان ممکن صورت گیرد

در این روش سر در میانه راه کشش دستها ۵ از آب خارج میشود.
هر چند که این روش بهترین روش نیست اما اکثرا توسط شناگران مبتدی صورت میگیرد.

مراحل تنفس در شنای قورباغه

با شروع مرحله کشش ، سر به تدریج از آب بالا می آید

در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده که دهان برای عمل دم آزاد باشد

به محض اینکه دهان آزاد شد عمل دم از طریق آن صورت می گیرد

صورت در هنگام هدایت دست ها به جلو در داخل آب قرار دارد و بدن کشیده است

بهترین تلفیق برای تنفس در شنای قورباغه آن است که سر در هنگام تنفس مقدار کمی از آب بلند شود و برای خالی نمودن نفس پیش از شروع حرکت پاها سر رو به کف استخر قرار گیرد. برای این منظور کافیست تا در هنگام نفس گرفتن چانه را به سمت جلو بدهیم تا دهان از سطح آب خارج گردد.

اشتباه های رایج در تنفس شنای قورباغه

اشتباه: سر، دیر از آب بیرون آید و عمل دم به تأخیر افتد.

صحیح: با شروع کشش دست ها ، سر به تدریج از آب بیرون می آید به طوری که دهان با شروع مرحله فشار آزاد شده تا عمل دم به آسانی انجام گیرد.

اشتباه :  در هنگام دم بدن از آب تا سینه خارج شود.

صحیح : درمرحله دم سرفقط تا حد گردن ازآب بیرون می آید و کف دست ها آب، را تنها به طرف انتهای بدن به حرکت درمی آورند.

تمرینات دستها در شنای قورباغه

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

حرکت پا شنای قورباغه

دو گونه حرکت پا در این شنا وجود دارد.

• عمل بهتر آن است که پاها حرکتی شلاق گونه و با فاصله کم داشته باشد که این عمل توسط اکثر شناگران حرفهای انجام میشود و برخی شناگران مبتدی نیز آنرا انجام میدهند.
• شناگران مبتدی تمایل دارند تا عمل پا را بسیار عریض انجام دهند که این عمل توصیه نمی گردد

عمل پای تازیانه ای در شنای قورباغه

حركت پاها به سمت عقب بوده و مسیری منحنی گونه را پیموده و در انتها به یكدیگر نزدیك میشوند.
(منظور از حرت منحنی گونه این است كه ابتدا پاها از هم دور شده و سپس به هم نزدیك میشوند.) این حركت به صورت یكنواخت، قدرتمند و شتابدار صورت میگیرد. ابتدا حركت با قسمت داخلی و پایینی پاها صورت گرفته و به صورت تازیانهای و محكم به آب (و به سمت بیرون) نیرو وارد میكند. سپس كف پاها به صورت پدالی ثابت باقی مانده و با باز شدن پاها از ناحیه زانو و كشیده شدن آن به سمت عقب، بدن به سمت جلو حركت مینماید.

ابتدا پاها در وضعیت كشیده قرار دارند. در این هنگام پاشنهها به سمت نشیمنگاه بالا كشیده شده و به اندازه عرض نشیمنگاه از هم دور میشوند. زانوها نیز از وضعیت كاملا چسبیده به وضعیتی میروند كه فاصله آنها به اندازه عرض بدن باشد. در اینحالت زاویه بین بالاتنه و رانها وقتی از بغل به آن مینگریم بین 110 تا 140 درجه است. اگر زاویه بیشتر از این باشد نیروی پیشران اثر كمی خواهد داشت. در این حالت ساق پاها باید در وضعیت عمود نسبت به رانها بوده و جهت آن به سمت خارج باشد. همچنین كف پاها به سمت بالا و در زیر سطح آب است.

حركت پاها در شنای قورباغه

شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب است. حدود ۸۰% سرش داخل آب است و صورتش کمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و کف دست ها متمایل به خارج است. دست در حدود ۲۰ سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن کرده است. بدون مشاهده هیچ خمیدگی کشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.
مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت  بازو چرخش دارد و این موقعی است که سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.

دست ها به حداکثر فاصله خودشان از یکدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده که زاویه بین ساعد و بازو حدود ۱۱۰ درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حرکت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.

بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود که دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشکند یا اینکه خم شود. فشار یا کشش آب با ساعد و کف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل کشش خود را طی نموده اند.
عمل دم انجام شده ودست ها می روند که به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها کشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شکستگی نموده و می روند که جمع شوند.
عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.

سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیک به باسن گردیده و دست ها در حال کشیدن شدن به جلو هستند

سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.

پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیک می شوند زمانی که پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان کشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال کشیده شدن هستند.

دست ها به طور کامل کشیده شده و کمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود که زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.

حرکت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است که کشیده و افقی بر روی آب باشد.

شناگرانی که ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی که احساس کرد سرعتش در حال کاهش است کشش دست را شروع می نماید و حرکت دوباره تکرار می شود.

در این قسمت سعی می شود تکنیک صحیح و فنی شنای قورباغه عنوان شود. همان تکنیکی که امروز قهرمانان برجسته و خوب جهان به اجراء در می آورند. این شنا در واقع به این شکل انجام می شود که بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته دستها هر دو آب را از جلو گرفته و توسط کف و ساعد به طرف عقب و زیر شکم می کشند و از همان زیر آب ، به جلو آمده کشیده می شوند. و مجددا عمل کشش آب توسط  دستها انجام می گردد. پاها نیز توسط فشار و ضربه ای که به آب وارد می آورند آب را به عقب می رانند. بدین روش که هر ضربه توسط کف پا زده می شود و برای اینکار مفصل ضربه و فشار لازم به آب وارد می شود. این نوع شنا را بعضی از مربیان ” قورباغه  تجارتی” نام گذاشته اند.

بدن به حالت شناور روی آب قرار می گیرد. ساق پا ابتدا به جهت باسن خم می شود. در ناحیه تهیگاهی خمیدگی ملایمی نیز ایجاد می شود.
زانوها به اندازه  ۱۵ سانتی متر در هنگام خم شدن زانو ها از یکدیگر فاصله می گیرند، اندک زمانی قبل ازآنکه پاشنه ی پاها به باسن برسند ، پنجه  پاها به طرف نازک نی و زانو کشیده می شوند و پاشنه ی پاها به داخل نزدیک می شوند. اکنون ساق پا همزمان از طرفین حرکت کرده و دایره ای را در جهت عقب ترسیم می کند و کف پاها نیز با فشار خود آب را به عقب می رانند.

به محض اینکه مرحله فشار تمام شد ، پاها به طور کشیده و مستقیم در مجاورت یکدیگر در داخل آب قرارمی گیرد .ضربه های پای شنای قورباغه باید توسط تخته شنا به منظور به دست آوردن تکنیک و مکانیک صحیح حرکت آن انجام شود. به وسیله ی تخته شنا، شناگر و مربی بهتر متوجه می شوند که ضربه های وارده و یا حرکت های انجام شده توسط پاها به چه میزان تاثیر داشته و چقدر باعث جلو رفتن شناگر می شود و در عین حال حالت و شرایط پاها کاملا  مشخص می شود. اما باید توجه داشت که در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها کشیده شود و تخته را به جلو متمایل سازد و درعین حال شانه ها را کاملا به پائین وداخل آب فرو ببرد.

باید توجه داشته باشید که پاشنه های پا از سطح آب خارج نگردد واگر چنین موردی را در موقع آوردن پا به جلو مشاهده کردید، باید زانوها را کمی بیشتر به زیر لگن خاصره و باسن برده و به شکم نزدیک سازید. این عمل باعث می شود که پاشنه  پاها به پائین برود، یعنی جائی که باید باشد. و وقتی پاشنه های پا در زیر سطح آب باشد نشان می دهد که نیروی وارده توسط کف پا کاملا  اثر می نماید. در شنای قورباغه حرکت های پا بسیار مهم است . زیرا ۵۰ در صد پیشروی بدن در آب مرهون ضربه های پا به خصوص از ناحیه کف پا می باشد.

درعین حال باید در نظر داشت که در بین شنا گران قورباغه رو، بعضی ها حرکت دستشان قوی است و باعث پیش روی بیشترشان می شود و بعضی دیگر حرکت پاهایشان. ضربه پاها باید حتی المقدور با کف پا باشد  و بدین علت است که لازم است . مچ پاها به طور کامل دارای انعطاف پذیری باشند. برای اینکه مشخص شود که مفصل مچ پای شناگر به اندازه کافی دارای جنبش پذیری است  یا نه ، آزمایش ساده ای وجود دارد. بدین طریق که شناگر مستقیم می ایستد ، در حالیکه پاهایش نزدیک به هم است  و دست هایش را پشت سرنگه داشته سعی می کند در همان حالت بنشیند ( عکس زیر ) و باسن او به پاهایش بچسبد . اگر نتواند چنین کند و پاشنه ها از زمین جدا شود یا به عقب بیفتد، نشانه ی  این است که مفصل مچ به انداره  کافی جنبش پذیر نیست. البته در بعضی ها به علت سفت بودن تا ندون  آشیل و یا کشیده نبودن عضلات ساق قادر نیستند این آزمایش را به خوبی انجام دهند. جهت جنبش پذیری مفاصل ، شناگر باید در خشکی خوب تمرین کند.

اشتباه های رایج در پای شنای قورباغه

اشتباه : زانوها بیش از حد معمول از یکدیگر جدا و باز شوند.

صحیح : زانوها نباید بیش از عرض شانه از یکدیگر جدا شوند.

اشتباه : کشیدگی پنجه  پاها در هنگام وارد کردن فشار توسط کف پا به آب .

صحیح : کف پا به طرف خارج چرخانیده شود و پنجه پاها به طرف انگشت کوچک پا رانده شود.

اشتباه : کشیدن زانو به زیر شکم

صحیح : کف پاها در ابتدای مرحله فشار باید به سطح آب متمایل باشد.

تمرینات پاها در شنای قورباغه

۱- کارآموز شناگر همانند شکل زیر روی لبه  استخربه قراری که هر دو دست به عقب تکیه داده شده می نشیند. در این حالت ساق هر دو پا آویزان در داخل آب  قرار می گیرند. زانو ها به اندازه عرض شانه ها از یکدیگر فاصله دارند و درحالی که پنجه هردو پا به طرف ساق پاها و خارج متمایل می باشند ، کارآموز شنا گر با هردو پای خود دایره ای را درآب ترسیم می نماید. در هنگام اجرای این حرکت، آب توسط کف پای کارآموز فشرده می شود. در انتهای حرکت ، پنجه ی پاها ، مجددا کشیده شده و هر دو پا مستقیم در مجاورت یکدیگر قرارمی گیرند تا حرکت بعدی را شروع نمایند.

۲- همانند شکل زیر با گرفتن موج گیر روی سطح صورت را بین دو دست بر روی سطح آب قرار می دهیم . در این حالت مبادرت به انجام پای قورباغه می نماییم. زانوها نباید به هنگام زدن ضربه ازیکدیگر فاصله داشته باشند. کارآموز باید حالت جمع ، باز بسته را فراموش نکند. حتما مربی بایستی این حرکت را قبل از اینکه کارآموز انجام دهد، خود به او نشان دهد.

۳- تمرین ترکیبی : برای اینکه حرکت پا بهتر و موثرتر آموزش داده شود، کار آموز روی آب به شکم دراز می کشد. برای تعادل بهتر با یک دست موج گیر و با دست دیگر کمی پایین تر ازموج گیر را کار آموز می گیرد. نفر دوم با گرفتن کف پای نفری که دراز کشیده، عمل مقاومت آب را درمقابل فشار کف و ساق پا به عقب انجام می دهد.

۴- همانند شکل زیر با گرفتن تخته شنا توسط دو دست، مسافت های کوتاه بدون تنفس همراه با پای قورباغه طی شود .

۵- انجام تمرین شماره ۴ بدون استفاده از تخته شنا. دست ها کاملا کشیده و صورت در بین دست ها قرار می گیرد.

۶- کارآموز شناگر در حالی که بر روی شکم در سطح آب دراز کشیده است مبادرت به انجام پای قورباغه می نماید. ضمنا درهمین حالت نفر دوم دست های نفر اول را گرفته و آهسته به عقب گام بر می دارد.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می  شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

بدن و سر شنای قورباغه

برای حركت پیوسته در این شنا بهتر آن است كه وضعیت بدن در حالت نسبتا افقی باشد. هرچند به خاطر انجام حركت پا در این شنا در زیر آب این وضعیت باید مقداری تغییر كند. در نتیجه شناگران ماهر و چیره دست در وضعیتی قرار میگیرند كه بدن از سر تا به پا كمی شیب داشته باشد.

در این قسمت سعی می شود تکنیک صحیح و فنی شنای قورباغه عنوان شود. همان تکنیکی که امروز قهرمانان برجسته و خوب جهان به اجراء در می آورند. این شنا در واقع به این شکل انجام می شود که بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته دستها هر دو آب را از جلو گرفته و توسط کف و ساعد به طرف عقب و زیر شکم می کشند و از همان زیر آب ، به جلو آمده کشیده می شوند. و مجددا عمل کشش آب توسط  دستها انجام می گردد. پاها نیز توسط فشار و ضربه ای که به آب وارد می آورند آب را به عقب می رانند. بدین روش که هر ضربه توسط کف پا زده می شود و برای اینکار مفصل ضربه و فشار لازم به آب وارد می شود.

این نوع شنا را بعضی از مربیان ” قورباغه  تجارتی” نام گذاشته اند.

به طور مشابه وقتي حركت قدرتمند پاها بدن را به جلو ميراند دستها بايد مقابل صورت كاملا ممتد باشند و سر در وضعيت ثابت و ساكن و رو به پايين باشد.
براي حفظ حركت ساده و موثر و مستقيم وقتي عمل كشش دستها انجام ميشود، پا در وضعيت كشيده قرار ميگيرد

وضعيت بدن در شناي قورباغه

وضعيت دستها و سر در هنگام ضربه پا در آب

وضعيت پاها در هنگام كشش دست در شناي قورباغه

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

استارت شنای قورباغه

استارت شنای قورباغه مانند استارت کرال سینه می باشد.

شنای قورباغه یکی ازچهارنوع شنای اصلی است که مسابقات آن رسما برگزار می شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، زیرا احتیاج کمتری به صرف انرژی نسبت به شنای کرال سینه دارد. یادگیریش آسان است. این شنا برای مسافت های طولانی مناسب است.

روشهای مختلفی در شنای قورباغه مشاهده شده است. این روشها به توانایی شخصی، تحرك و طول اعضای بدن شناگر بستگی دارد.
به عنوان مثال برخی شناگران دارای دستان قویتر و برخی دیگر دارای پاهای قویتری هستند كه درجه تحرك دستها و پاها در شنای قورباغه را در این افراد متفاوت میسازد.

روشهای مختلفی در ریتم شنای قورباغه نیز مشاهده شده است. شناگران حرفه ای در مسابقات شنای یكنواختی را انجام میدهند كه در آن حركت دستها و پاها بسیار هماهنگ است. این عمل با همزمان سازی آغاز كشش دستها با تكمیل ضربه پاها و با همزمان سازی عمل بازگشت پاها در زمانی كه دستها فاز پیشرانی را به اتمام میرساند میباشد.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

تنفس شنای پروانه

شناگر به محض این که عمل دم را به اتمام رساند، عمل بازدم شروع می‌شود. بازدم درجریان مرحله پیشران و به‌طور تدریجی از طریق دهان و بینی انجام می‌شود.سر درست در لحظه‌ای وارد آب می‌گردد که دست‌ها در حال پرتاب به جلو باشند. این امر نه تنها به باقی‌ماندن بدن در حالت افقی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که شناگر بتواند دست‌های خود را به بالا کشیده و در حرکت پرتاب به جلو راحت تر عمل کنند.

لحظه نفس گیری درست در زمانی است که دست‌ها در حال وارد آوردن فشار به طرف ران‌ها بوده و چانه درون آب قرار دارد
و مرحله پایانی آن زمانی است که دست‌ها از آرنج به بالا کشیده شده‌اند.

با وجود اینکه بلند کردن سر از روی آب موجب افزایش نیروی مقاوم میگردد و در نتیجه بر روی سرعت شناگر اثر می گذارد، لیکن یک شناگر خوب می تواند با تنظیم زمان مناسب  نفس گیری، این اثر منفی را به حداقل برساند.

بدین منظور، نخست شناگر سعی می کند تعداد نفس گیری های خود را براساس نیاز فیزیولوژیکی خود به حداقل برساند، غالباً در شناهای سرعتی، شناگر در هر دو یا سه دور کامل حرکت دست یک نفس گیری و در شنای استقامتی در هر یک یا دو دور کامل حرکت دست یک بار نفس گیری می کند. سپس وی سعی می کند با تظمین حرکات، سر خود را زمانی بالا بیاورد که همزمان با اجرای موفقیت آمیزعمل نفس گیری، در حداقل فاصله ممکن نسبت به سطح آب قرار گیرد.

جهت رسیدن به این هدف، سر باید زمانی بالا بیاید که نیمی از مرحله کشش انجام شده باشد و شانه ها با اجرای حرکت دست ها و همزمان با انجام ضربه دوم پاها به بالا کشیده شده و دهان از آب خارج گردد. هر گونه حرکت اضافی ناشی از بالا کشیدن سر، موجب فرو رفتن پاها در آب و ایجاد نیروی مقاوم خواهد شد. با انجام این عمل، شناگر هوا را بدرون مجاری تنفسی خود فرستاده و بی درنگ سر را بین دو دست به درون آب فرو می برد، در همین زمان است که دست ها با تاب دادن( پرتاب کردن) از خط میانی شانه ها درهوا گذشته و برای ورود به آب به سمت جلو فرستاده می شوند.

در شنای پروانه معمولا از تنفس انفجاری استفاده میگردد كه شامل نفسگیری و تخلیه نفس به صورت بسیار سریع میباشد كه در این حالت لازم است از عضلات تنفسی به صورت بسیار موثری استفاده گردد.
به محض اینكه دستها در وضعیت رانش قرار میگیرند سر و شانه ها به سمت بالا به آرامی حركت كرده و تخلیه تنفسی در زیر آب انجام میگیرد.
ولی عمده تخلیه از زمان حركت رو به بالای شانهها و سر تا زمان خروج دهان از آب صورت میگیرد. در اینحالت چانه رو به سمت جلو قرار میگیرد. در این هنگام نفس گیری شدیدی صورت گرفته و نفس نگه داشته میشود و سر بسیار سریع به زیر آب میرود تا بدن قبل از اتمام حركت بازگشت در وضعیت مستقیم قرار گیرد.

به طور کلی با هر حرکت دست در شنای پروانه دوبار پای پروانه زده می شود.

اولین حرکت پا به سمت پایین وعقب موقعی انجام می شود که کف دست ها از روی آب به داخل آب فرورفته و آب را به طرفین می کشد
و دومین حرکت پا نیز هنگامی صورت می گیرد که دست ها در مرحله فشار قرار داشته و به طرف یکدیگر نزدیک می شوند

سر درست در لحظه ای وارد آب می گردد که دست ها در حال پرتاب به جلو باشند .

این امر نه تنها به باقی ماندن بدن در حالت افقی کمک می کند، بلکه باعث می شود که شناگر بتواند دست های خود را به بالا کشیده و در حرکت پرتاب به جلو راحت تر عمل کنند.

 و در واقع حرکت هنگامی شروع می شود که مرحله فشار رو به اتمام بوده و کف دست ها از ناحیه کمر به سمت عقب بدن در حال حرکت می باشند. توجه داشته باشید پای اول در شنای پروانه برای راندن بدن به جلو و پای دوم صرفاً جهت نگهداری و تکیه بدن روی آب نقش مهمی را ایفا می نمایند. به محض ورود دست ها در آب، عمل بازدم شروع می شود و هنگامی که دست ها مجدداً از نزدیک باسن آب را ترک می کنند سر به عقب کشیده شده و در این مرحله که دم صورت می گیرد.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

برگشت شنای پروانه

مطابق قوانین فعلی ASA لازم است كه هر دو دست به صورت همزمان دیواره استخر را لمس نمایند.
هرچند لازم نیست كه دو دست در یك سطح بوده و یا اینكه بر روی آب یا در زیر آن باشند. در این حال لازم است كه بدن و به ویژه شانه ها در وضعیت افقی باشند.

روش چرخش در دو شنای قورباغه و پروانه مشابه هم میباشد و تنها تفاوت آن مربوط به اعمال زیر آب میباشد.
نزدیك شدن به دیواره با سرعت بالا انجام شده و دیواره استخر در حالی لمس میگردد كه دستها در وضعیت كاملا كشیده قرار دارند. به محض اینكه دیواره لمس میشود آرنج ها خم شده و سر و شانه ها از سطح آب بالا آمده و زانوها خم میشوند

یك دست در وضعیت راهنما در جلوی بدن قرار گرفته و دست دیگر بوسیله فشار به دیواره استخر به چرخش بدن كمك میكند. به محض اینكه دست فشار دهنده به سمت دست آزاد ملحق شود زانوها خم شده و پاها به صورت محكم بر روی دیواره قرار میگیرند

در هنگام كشیده شدن دستها به سمت جلو و فشار پاها به دیواره، سر به زیر آب رفته تا بدن در وضعیت ساده و موثر و مستقیم قرار گیرد تا سرخوردن به خوبی انجام شود.

عمق چرخش در شنای پروانه كم عمق تر از شنای قورباغه میباشد ولی در هر دو شنا در هنگام فشار پاها به دیواره بدن باید در وضعیت كاملا كشیده قرار گیرد. تعداد حركت پاها و دستها پس از هر چرخش دقیقا برابر حركت دست ها و پاها در عمل استارت مربوط به آن شنا میباشد

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

استارت شنای پروانه

استارت شنای پروانه مانند استارت کرال سینه می باشد.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود

بدن و سر شنای پروانه

شنای پروانه دومین شنا از نظر سرعت دربین چهارنوع شنای اصلی می باشد. این شنا درسال های ۱۹۳۰ از تحول شنای قورباغه سنتی بوجود آمد.
در سال ۱۹۵۶این شنا به طور رسمی وارد مسابقات المپیک شد.

وضعیت سر در شنای پروانه

حرکات سر که حرکت موجی بدن را موجب می‌شود باید آرام باشد.شناگر قبل از اتمام مرحله پیشران دست و زمانی که سر متمایل به بالا می‌شود و چانه در سطح آب روبه جلو حرکت می‌کند، عمل نفس‌گیری را انجام می‌دهد .همچنان که دستها برمی‌گردند (مرحله استراحت)، سر حرکت رو به پایین خود راشروع می‌کند و حرکت با ورود دستها به آب کامل می‌شود تا اینکه بدن به حالت کشیده (خطی) درآید.

نکات مهم در شنای پروانه

 1. سنگین ترین قسمت شنای پروانه، پرتاب دستها به جلو پس از اتمام عمل رانش میباشد.
 2. در این شنا، كمر نقش اساسی دارد كه حركت صحیح آن باید توسط مربیان آموزش داده شود. لذا این شنا را فقط از طریق مربیان یاد بگیرید.
 3. انجام حركت دستها به صورت اشتباه منجر به آسیب دیدن شدید شانه ها میگردد. لذا مجددا تاكید مینمایم كه این شنا را به صورت خود آموز نمی توان فرا گرفت.
 4. خم نکردن زیاد زانو ، اجازه دهید زانو به طور طبیعی خم شود
 5. ضربه زدن از لگن مانند شنای کرال سینه با این تفاوت که پاها به هم چسبیده اند و بدن فرد هنگام این کار بالا و پایین می رود و باسن شناگر به سطح آب بیاید در این صورت پای پروانه بدرستی انجام شده است.
 6. در زمانی که دست به جلو پرتاب می شود نباید برخوردی با آب داشته باشد توجه شود که در زمان پرتاب دست ها باید پشت دست ها به جلو باشد
 7. قبل از ورود دست ها به آب هواگیری انجام شود و سر زود تر به پایین خم شود این عمل باعث می شود که دست ها به اندازه ی کافی بالای سطح آب قرار گیرد و به جلو کشیده شود