ویژه

دوره غواصی یک ستاره

غواصی cmas یک ستاره

دوره غواصی یک ستاره

15,000,000 تومان

In stock
0 out of 5

15,000,000 تومان

کاربران گرامی سازمان ها و ادارات طرف قرارداد:
بایستی هنگام خرید کوپن تخفیف از پیش دریافت شده
خود را وارد نمایند تا دوره آنها شامل تخفیف ویژه شود.

کد محصول: CMAS-1 دسته:

توضیحات

 1. 100متر شنا بدون هیچگونه لوازم در دریا فرم آزاد – 5 دقیقه پا دوچرخه
 2. داشتن فرم معاینه پزشکی معتبر که از سوی کمیتۀ فنی طراحی می گردد (متعاقباً ارسال می گردد)
 3. برگه بیمه ورزشی از طرف هیأت ، کلوپ یا مدرسه غواصی دریافت شده باشد.
 4. دریافت مجوز از فدراسیون و ارایه به کلوپ غواصی پیش از برگزای
 5. دریافت نامه تائیدیه از هیأت استان یا کلوپ یا رئیس هیأت جزیره پس از برگزاری
 6. داشتن حداقل 14 سال سن تمام برای شرکت کنندگان
 7. برگزاری کلاس بانوان با تائید مدرس بانوان برگزار گردد.
 8. استفاده از کلوپ های غواصی مود تأیید فدراسیون (دارای پروانه مورد تأیید فدراسیون ) باشند.
 9. حداقل 4 غواصی کامل (با یک ست کامل ) + یک جلسه اسنورکلینگ
 10. مدرسین که درخارج از کشور گواهینامه دریافت کرده اند تنها در صورت تأیید فدراسیون قادر به برگزاری دوره می باشند.
 11. حضور شخص مدرس در کلاس الزامی است. (در صورت عدم حضور طبق آیین نامه انضباطی برخورد می گردد.)
 12. نماینده فدراسیون مجاز به بازدید از کلاس و ارایه گزارش به فدراسیون می باشد.

 

محتوای آموزشی تئوری

مدت

 

محتوای آموزشی عملی

مدت

1T1

اهداف و اجرای دوره

20 دقیقه

1P1

آشنایی با وسایل

60 دقیقه

1T2

آشنایی با وسایل

30 دقیقه

1P2

مهارت اسكوبا،مرحله اول

60 دقیقه

1T3

علائم ابتدایی

25 دقیقه

1P3

كاربا اسنوركل‌ومهارت‌دو اسكوبا 

60 دقیقه

1T4

فیزیك غواصی نسبت حجم و فشار

40 دقیقه

1P4

مهارت 3 اسكوبا

60 دقیقه

1T5

اصول و طریقه استفاده از مخزن هوا

30 دقیقه

1P5

مهارت 4 اسكوبا

60 دقیقه

1T6

فیزیولوژی ابتدایی

40 دقیقه

1P6

مهارت نجات

60 دقیقه

1T7

وسایل شناوری

30 دقیقه

1P7

تكرار مهارتها

60 دقیقه

1T8

لباسهای غواصی و وسایل همراه

30 دقیقه

1P8

ارزیابی مهارتها

60 دقیقه

1T9

نگهداری وسایل

30 دقیقه

1P9

  تمرین

60 دقیقه

1T10

نجات خود و همیار

40 دقیقه

 1P10

  تمرین

60 دقیقه

1T11

تمرینات غواصی با ایمنی و سلامتی

40 دقیقه

 

 

 

1T12

انتخاب محل غواصی و محافظت از اكوسیستم دریایی

30 دقیقه

 

 

 

15 ساعت

8 ساعت فیلم سمعی بصری

6:25 ساعت