شنای قورباغه

برگشت شنای قورباغه

در شنای قورباغه و پروانه سالتو (برگشت) وجود ندارد و شناگر پس از تماس هر دو دست خود با دیواره، پاهای خود را به آن تکیه داده و مجددا سر می خورد.

مطابق قوانین فعلی ASA لازم است كه هر دو دست به صورت همزمان دیواره استخر را لمس نمایند.
هرچند لازم نیست كه دو دست در یك سطح بوده و یا اینكه بر روی آب یا در زیر آن باشند. در این حال لازم است كه بدن و به ویژه شانه ها در وضعیت افقی باشند.

روش چرخش در دو شنای قورباغه و پروانه مشابه هم میباشد و تنها تفاوت آن مربوط به اعمال زیر آب میباشد.
نزدیك شدن به دیواره با سرعت بالا انجام شده و دیواره استخر در حالی لمس میگردد كه دستها در وضعیت كاملا كشیده قرار دارند. به محض اینكه دیواره لمس میشود آرنج ها خم شده و سر و شانه ها از سطح آب بالا آمده و زانوها خم میشوند

یك دست در وضعیت راهنما در جلوی بدن قرار گرفته و دست دیگر بوسیله فشار به دیواره استخر به چرخش بدن كمك میكند. به محض اینكه دست فشار دهنده به سمت دست آزاد ملحق شود زانوها خم شده و پاها به صورت محكم بر روی دیواره قرار میگیرند

در هنگام كشیده شدن دستها به سمت جلو و فشار پاها به دیواره، سر به زیر آب رفته تا بدن در وضعیت ساده و موثر و مستقیم قرار گیرد تا سرخوردن به خوبی انجام شود.

عمق چرخش در شنای پروانه كم عمق تر از شنای قورباغه میباشد ولی در هر دو شنا در هنگام فشار پاها به دیواره بدن باید در وضعیت كاملا كشیده قرار گیرد. تعداد حركت پاها و دستها پس از هر چرخش دقیقا برابر حركت دست ها و پاها در عمل استارت مربوط به آن شنا میباشد

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

حركت دست شنای قورباغه

در شنای قورباغه طبیعی حركات كاملا پیوسته بوده و هیچ مكث و توقفی در آن مشاهده نمی گردد. ولی اگر در این شنا لحظه ای سرخوردن ایجاد گردد عملكرد آن بهتر خواهد شد. شناگر سریع برای افزایش سرعت، زمان این سرخوردن را به حداقل میرساند ولی لازم است كه دستها برای مدتی هرچند كوتاه در وضعیت سرخوردن قرار گیرد.
منظور از وضعیت سرخوردن قرار گرفتن بدن در وضعیت كاملا كشیده است. در این حركت دستها در مقابل صورت باز شده و در وضعیت كشیده در روی آب قرار دارند.

 پس از سرخوردن در آب حرکت دستها شروع می شود.  دستها قبل از شروع حرکت به طور کامل کشیده هستند. سر بین دو سر قرار خواهد داشت. در مرحله ای که کشش دست ها به اتمام رسیده و مرحله فشار شروع می شود، حرکت پا آغاز می شود.

کار آموز شناگر باید سه چیز را خود یاد بگیرد، کشش دست، ضربه پا و سر

در زمانی که هدایت دست ها به طرف جلو رو به اتمام است، فشار پا به آب آغاز می گردد. لحظه ای قبل از شروع مجدد حرکت دست ها و پاها مرحله ای است که بدن به طرف جلو پیش روی می کند و در این زمان کوتاه است که هم حرکت دست و هم حرکت پا متوقف خواهند بود. توجه داشته باشید که آموزش این بی حرکتی کوتاه از نکات اساسی در آموزش شنای قورباغه می باشد.

انواع حرکت دست در شنای قورباغه

1- كشش با دست خميده كه در آن آرنجا به سمت بالا هستند كه اين نوع حركت دست اكثرا توسط شناگران حرفه اي انجام ميگيرد.

2- شناگران ابتدايي ترجيح ميدهند تا دستان خود را به صورت صاف حركت دهند.شناگران ابتدايي ترجيح ميدهند تا دستان خود را به صورت صاف حركت دهند.

شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب است. حدود ۸۰% سرش داخل آب است و صورتش کمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و کف دست ها متمایل به خارج است. دست در حدود ۲۰ سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن کرده است. بدون مشاهده هیچ خمیدگی کشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.
مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت بازو چرخش دارد و این موقعی است که سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.

دست ها به حداکثر فاصله خودشان از یکدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده که زاویه بین ساعد و بازو حدود ۱۱۰ درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حرکت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.

بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود که دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشکند یا اینکه خم شود. فشار یا کشش آب با ساعد و کف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل کشش خود را طی نموده اند.
عمل دم انجام شده ودست ها می روند که به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها کشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شکستگی نموده و می روند که جمع شوند.
عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.

سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیک به باسن گردیده و دست ها در حال کشیدن شدن به جلو هستند

سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.

پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیک می شوند زمانی که پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان کشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال کشیده شدن هستند.

دست ها به طور کامل کشیده شده و کمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود که زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.

حرکت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است که کشیده و افقی بر روی آب باشد.

شناگرانی که ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی که احساس کرد سرعتش در حال کاهش است کشش دست را شروع می نماید و حرکت دوباره تکرار می شود.

حرکت دست در شنای قورباغه

1- دست‌ها با فاصله‌ای درحدود ۲۰-۱۵ سانتی متر در زیر آب با آرنج‌های کشیده، آب را به طرفین و انتهای بدن می‌کشند. ضمناً کف دست‌ها به طور مورّب به طرف خارج از بدن قرارخواهند داشت.

2- هنگامی که دست‌ها از طرفین درحدود ۴۰-۳۰ سانتی متر از یکدیگر جدا شدند، مفصل آرنج شروع به خم شدن می‌نماید. با خم شدن مفصل آرنج‌ها بازوها و دست‌ها می‌توانند حول محور طولی خود به حرکت درآیند.

3- توجه داشته باشید که جهت آرنج‌ها به طرف بالا بوده و در تمام مرحلهٔ حرکت بالاتر از سایر قسمت‌های زیر مفصل آرنج خواهد بود. هنگام کشش، آرنج‌ها نباید به هیچ وجه از ارتفاع شانه بالاتر باشند، ولی باید نسبت به ساعد و کف دست‌ها در سطح بالاتری قرار داشته باشند تا به این طریق شناگر بتواند عمل کشش وفشار را بهتر انجام دهد.

4- درطول دامنه کشش هنگامی که مچ و کف دست‌ها کمی مانده در امتداد و زیر شانه قرار بگیرند، مرحله‌ای است که به اندازه کافی از یکدیگر فاصله گرفته و دراین زمان فشارآغاز می‌گردد. مرحله فشار هنگامی شروع می‌شود که کف دست‌ها به طرف داخل حرکت می‌کنند و آرنج‌ها نیز به طرف بالاتنه آورده می‌شود.

5- پس از اتمام مرحله فشار مچ و دست‌ها از زیر خط میان بدن باید به جلو هدایت شوند. کف دست‌ها نیز باید نزدیک به یکدیگر قرار داشته باشند.

6- پس از اینکه دست‌ها کاملاً به جلو هدایت شدند، برای مدتی بسیار کوتاه درهمان حالت، بی حرکت خواهند ماند. این بی حرکتی برای سرخوردن و کشش بدن به جلو صورت می‌گیرد و بعد از آن کشش و حرکت مجدد دست‌ها آغاز می‌شود.

اشتباه های رایج در دست شنای قورباغه

اشتباه:  آرنج ها بالاتر از شانه کشیده شوند.

صحیح: هنگامی که مرحله کشش در مقابل شانه ها به اتمام رسید، آرنج ها باید پایین تر از شانه ها قرار داشته باشند.

اشتباه: خم نمودن مفصل مچ دست و به حرکت در آوردن کف دست ها در مقابل مقاومت آب.

صحیح: مستقیم و راست نگاه داشتن مفصل مچ دست و به حرکت در نیاوردن دست در مقابل آب.

اشتباه: پایین افتادن آرنج ها در هنگام کشش و  پشت سرهم زدن دست ها.

صحیح: بالاتر کشیدن آرنج ها از ساعد و دست  و زدن دست ها با مکث و فکر.

تمرینات دستها در شنای قورباغه

۱- در حالی که کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته، برای تعادل بهتر با یک دست تخته شنا را گرفته و با دست دیگر تمرین می کند و بعد با دست راست تخته شنا را می گیرد و با دست چپ شروع به تمرین می کند، برای برقراری تعادل، شیئ شناور را به پای خود بسته، تا اینکه پای شما به پایین نرود.

۲- در حالی که یک پا به جلو و پای دیگر به عقب است در داخل آب قرار می گیریم. سپس با خم نمودن بالا تنه به جلو ، مبادرت به انجام دست قورباغه می نماییم. در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

۳- پس از سرخوردن در آب اقدام به زدن دست قورباغه مینماییم. برای متعادل نگه داشتن بدن یک تخته شنا بین دو ران قرار می دهیم.

۴- کار آموز شناگر به روی شکم  در سطح آب قرار می گیرد، در حالی که یک نفر هردو پای او را از پشت گرفته و او را به طرف جلو می راند. ضمناً در همین حالت کار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه می نماید.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

تنفس شنای قورباغه

در این شنا تکنیکهای زیادی برای تنفس وجود دارد ولی در همه آنها موقعیت سر اهمیت ویژهای دارد.
برخی از شناگران سر خود را در تمام پروسه شنا در روی آب نگاه میدارند که عمل تنفس برای آنان بسیار راحت خواهد بود. هر چند که این عمل باعث میشود تا بدن در وضعیت اریب قرار گیرد و سرعت شناگر کم شود.

موقعیت بهتر آن است که سر در سطح آب نگاه داشته شود در حالیکه سطح آب بین بینی و محل رویش موهای سر باشد. در این صورت سر باید برای تنفس بالا بیاید و اگر این عمل به همراه حرکت رو به پایین دستها باشد تغییر ناخواسته وضعیت بدن به حالت اریب به وقوع میپیوندد که منجر به کاهش سرعت شنا میگردد.

انواع زمانبندی تنفس برای شنای قورباغه

پس از آنکه دستها مرحله بازگشت را به اتمام رسانند سر از آب بیرون آمده و عمل استنشاق در زمان شروع حرکت رو به جلو یا زمان آغاز حرکت کشش دستها ۳ شروع میشود. مشکل این روش این است که حرکت ممتد بدن در آب را قطع میکند و از اثر بخشی و سرعت شنا میکاهد.

این روش توسط شناگران حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش عمل استنشاق در هنگام اتمام عمل پیشرانی و ابتدای عمل بازگشت صورت می گیرد. بسیار مهم است که هر عملی مربوط به تنفس که یکنواختی شنای قورباغه را مختل میکند در حداقل زمان ممکن صورت گیرد

در این روش سر در میانه راه کشش دستها ۵ از آب خارج میشود.
هر چند که این روش بهترین روش نیست اما اکثرا توسط شناگران مبتدی صورت میگیرد.

مراحل تنفس در شنای قورباغه

با شروع مرحله کشش ، سر به تدریج از آب بالا می آید

در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده که دهان برای عمل دم آزاد باشد

به محض اینکه دهان آزاد شد عمل دم از طریق آن صورت می گیرد

صورت در هنگام هدایت دست ها به جلو در داخل آب قرار دارد و بدن کشیده است

بهترین تلفیق برای تنفس در شنای قورباغه آن است که سر در هنگام تنفس مقدار کمی از آب بلند شود و برای خالی نمودن نفس پیش از شروع حرکت پاها سر رو به کف استخر قرار گیرد. برای این منظور کافیست تا در هنگام نفس گرفتن چانه را به سمت جلو بدهیم تا دهان از سطح آب خارج گردد.

اشتباه های رایج در تنفس شنای قورباغه

اشتباه: سر، دیر از آب بیرون آید و عمل دم به تأخیر افتد.

صحیح: با شروع کشش دست ها ، سر به تدریج از آب بیرون می آید به طوری که دهان با شروع مرحله فشار آزاد شده تا عمل دم به آسانی انجام گیرد.

اشتباه :  در هنگام دم بدن از آب تا سینه خارج شود.

صحیح : درمرحله دم سرفقط تا حد گردن ازآب بیرون می آید و کف دست ها آب، را تنها به طرف انتهای بدن به حرکت درمی آورند.

تمرینات دستها در شنای قورباغه

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

حرکت پا شنای قورباغه

دو گونه حرکت پا در این شنا وجود دارد.

• عمل بهتر آن است که پاها حرکتی شلاق گونه و با فاصله کم داشته باشد که این عمل توسط اکثر شناگران حرفهای انجام میشود و برخی شناگران مبتدی نیز آنرا انجام میدهند.
• شناگران مبتدی تمایل دارند تا عمل پا را بسیار عریض انجام دهند که این عمل توصیه نمی گردد

عمل پای تازیانه ای در شنای قورباغه

حركت پاها به سمت عقب بوده و مسیری منحنی گونه را پیموده و در انتها به یكدیگر نزدیك میشوند.
(منظور از حرت منحنی گونه این است كه ابتدا پاها از هم دور شده و سپس به هم نزدیك میشوند.) این حركت به صورت یكنواخت، قدرتمند و شتابدار صورت میگیرد. ابتدا حركت با قسمت داخلی و پایینی پاها صورت گرفته و به صورت تازیانهای و محكم به آب (و به سمت بیرون) نیرو وارد میكند. سپس كف پاها به صورت پدالی ثابت باقی مانده و با باز شدن پاها از ناحیه زانو و كشیده شدن آن به سمت عقب، بدن به سمت جلو حركت مینماید.

ابتدا پاها در وضعیت كشیده قرار دارند. در این هنگام پاشنهها به سمت نشیمنگاه بالا كشیده شده و به اندازه عرض نشیمنگاه از هم دور میشوند. زانوها نیز از وضعیت كاملا چسبیده به وضعیتی میروند كه فاصله آنها به اندازه عرض بدن باشد. در اینحالت زاویه بین بالاتنه و رانها وقتی از بغل به آن مینگریم بین 110 تا 140 درجه است. اگر زاویه بیشتر از این باشد نیروی پیشران اثر كمی خواهد داشت. در این حالت ساق پاها باید در وضعیت عمود نسبت به رانها بوده و جهت آن به سمت خارج باشد. همچنین كف پاها به سمت بالا و در زیر سطح آب است.

حركت پاها در شنای قورباغه

شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب است. حدود ۸۰% سرش داخل آب است و صورتش کمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و کف دست ها متمایل به خارج است. دست در حدود ۲۰ سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن کرده است. بدون مشاهده هیچ خمیدگی کشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.
مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت  بازو چرخش دارد و این موقعی است که سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.

دست ها به حداکثر فاصله خودشان از یکدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده که زاویه بین ساعد و بازو حدود ۱۱۰ درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حرکت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.

بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود که دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشکند یا اینکه خم شود. فشار یا کشش آب با ساعد و کف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل کشش خود را طی نموده اند.
عمل دم انجام شده ودست ها می روند که به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها کشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شکستگی نموده و می روند که جمع شوند.
عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.

سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیک به باسن گردیده و دست ها در حال کشیدن شدن به جلو هستند

سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.

پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیک می شوند زمانی که پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان کشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال کشیده شدن هستند.

دست ها به طور کامل کشیده شده و کمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود که زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.

حرکت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است که کشیده و افقی بر روی آب باشد.

شناگرانی که ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی که احساس کرد سرعتش در حال کاهش است کشش دست را شروع می نماید و حرکت دوباره تکرار می شود.

در این قسمت سعی می شود تکنیک صحیح و فنی شنای قورباغه عنوان شود. همان تکنیکی که امروز قهرمانان برجسته و خوب جهان به اجراء در می آورند. این شنا در واقع به این شکل انجام می شود که بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته دستها هر دو آب را از جلو گرفته و توسط کف و ساعد به طرف عقب و زیر شکم می کشند و از همان زیر آب ، به جلو آمده کشیده می شوند. و مجددا عمل کشش آب توسط  دستها انجام می گردد. پاها نیز توسط فشار و ضربه ای که به آب وارد می آورند آب را به عقب می رانند. بدین روش که هر ضربه توسط کف پا زده می شود و برای اینکار مفصل ضربه و فشار لازم به آب وارد می شود. این نوع شنا را بعضی از مربیان ” قورباغه  تجارتی” نام گذاشته اند.

بدن به حالت شناور روی آب قرار می گیرد. ساق پا ابتدا به جهت باسن خم می شود. در ناحیه تهیگاهی خمیدگی ملایمی نیز ایجاد می شود.
زانوها به اندازه  ۱۵ سانتی متر در هنگام خم شدن زانو ها از یکدیگر فاصله می گیرند، اندک زمانی قبل ازآنکه پاشنه ی پاها به باسن برسند ، پنجه  پاها به طرف نازک نی و زانو کشیده می شوند و پاشنه ی پاها به داخل نزدیک می شوند. اکنون ساق پا همزمان از طرفین حرکت کرده و دایره ای را در جهت عقب ترسیم می کند و کف پاها نیز با فشار خود آب را به عقب می رانند.

به محض اینکه مرحله فشار تمام شد ، پاها به طور کشیده و مستقیم در مجاورت یکدیگر در داخل آب قرارمی گیرد .ضربه های پای شنای قورباغه باید توسط تخته شنا به منظور به دست آوردن تکنیک و مکانیک صحیح حرکت آن انجام شود. به وسیله ی تخته شنا، شناگر و مربی بهتر متوجه می شوند که ضربه های وارده و یا حرکت های انجام شده توسط پاها به چه میزان تاثیر داشته و چقدر باعث جلو رفتن شناگر می شود و در عین حال حالت و شرایط پاها کاملا  مشخص می شود. اما باید توجه داشت که در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها کشیده شود و تخته را به جلو متمایل سازد و درعین حال شانه ها را کاملا به پائین وداخل آب فرو ببرد.

باید توجه داشته باشید که پاشنه های پا از سطح آب خارج نگردد واگر چنین موردی را در موقع آوردن پا به جلو مشاهده کردید، باید زانوها را کمی بیشتر به زیر لگن خاصره و باسن برده و به شکم نزدیک سازید. این عمل باعث می شود که پاشنه  پاها به پائین برود، یعنی جائی که باید باشد. و وقتی پاشنه های پا در زیر سطح آب باشد نشان می دهد که نیروی وارده توسط کف پا کاملا  اثر می نماید. در شنای قورباغه حرکت های پا بسیار مهم است . زیرا ۵۰ در صد پیشروی بدن در آب مرهون ضربه های پا به خصوص از ناحیه کف پا می باشد.

درعین حال باید در نظر داشت که در بین شنا گران قورباغه رو، بعضی ها حرکت دستشان قوی است و باعث پیش روی بیشترشان می شود و بعضی دیگر حرکت پاهایشان. ضربه پاها باید حتی المقدور با کف پا باشد  و بدین علت است که لازم است . مچ پاها به طور کامل دارای انعطاف پذیری باشند. برای اینکه مشخص شود که مفصل مچ پای شناگر به اندازه کافی دارای جنبش پذیری است  یا نه ، آزمایش ساده ای وجود دارد. بدین طریق که شناگر مستقیم می ایستد ، در حالیکه پاهایش نزدیک به هم است  و دست هایش را پشت سرنگه داشته سعی می کند در همان حالت بنشیند ( عکس زیر ) و باسن او به پاهایش بچسبد . اگر نتواند چنین کند و پاشنه ها از زمین جدا شود یا به عقب بیفتد، نشانه ی  این است که مفصل مچ به انداره  کافی جنبش پذیر نیست. البته در بعضی ها به علت سفت بودن تا ندون  آشیل و یا کشیده نبودن عضلات ساق قادر نیستند این آزمایش را به خوبی انجام دهند. جهت جنبش پذیری مفاصل ، شناگر باید در خشکی خوب تمرین کند.

اشتباه های رایج در پای شنای قورباغه

اشتباه : زانوها بیش از حد معمول از یکدیگر جدا و باز شوند.

صحیح : زانوها نباید بیش از عرض شانه از یکدیگر جدا شوند.

اشتباه : کشیدگی پنجه  پاها در هنگام وارد کردن فشار توسط کف پا به آب .

صحیح : کف پا به طرف خارج چرخانیده شود و پنجه پاها به طرف انگشت کوچک پا رانده شود.

اشتباه : کشیدن زانو به زیر شکم

صحیح : کف پاها در ابتدای مرحله فشار باید به سطح آب متمایل باشد.

تمرینات پاها در شنای قورباغه

۱- کارآموز شناگر همانند شکل زیر روی لبه  استخربه قراری که هر دو دست به عقب تکیه داده شده می نشیند. در این حالت ساق هر دو پا آویزان در داخل آب  قرار می گیرند. زانو ها به اندازه عرض شانه ها از یکدیگر فاصله دارند و درحالی که پنجه هردو پا به طرف ساق پاها و خارج متمایل می باشند ، کارآموز شنا گر با هردو پای خود دایره ای را درآب ترسیم می نماید. در هنگام اجرای این حرکت، آب توسط کف پای کارآموز فشرده می شود. در انتهای حرکت ، پنجه ی پاها ، مجددا کشیده شده و هر دو پا مستقیم در مجاورت یکدیگر قرارمی گیرند تا حرکت بعدی را شروع نمایند.

۲- همانند شکل زیر با گرفتن موج گیر روی سطح صورت را بین دو دست بر روی سطح آب قرار می دهیم . در این حالت مبادرت به انجام پای قورباغه می نماییم. زانوها نباید به هنگام زدن ضربه ازیکدیگر فاصله داشته باشند. کارآموز باید حالت جمع ، باز بسته را فراموش نکند. حتما مربی بایستی این حرکت را قبل از اینکه کارآموز انجام دهد، خود به او نشان دهد.

۳- تمرین ترکیبی : برای اینکه حرکت پا بهتر و موثرتر آموزش داده شود، کار آموز روی آب به شکم دراز می کشد. برای تعادل بهتر با یک دست موج گیر و با دست دیگر کمی پایین تر ازموج گیر را کار آموز می گیرد. نفر دوم با گرفتن کف پای نفری که دراز کشیده، عمل مقاومت آب را درمقابل فشار کف و ساق پا به عقب انجام می دهد.

۴- همانند شکل زیر با گرفتن تخته شنا توسط دو دست، مسافت های کوتاه بدون تنفس همراه با پای قورباغه طی شود .

۵- انجام تمرین شماره ۴ بدون استفاده از تخته شنا. دست ها کاملا کشیده و صورت در بین دست ها قرار می گیرد.

۶- کارآموز شناگر در حالی که بر روی شکم در سطح آب دراز کشیده است مبادرت به انجام پای قورباغه می نماید. ضمنا درهمین حالت نفر دوم دست های نفر اول را گرفته و آهسته به عقب گام بر می دارد.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می  شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

بدن و سر شنای قورباغه

برای حركت پیوسته در این شنا بهتر آن است كه وضعیت بدن در حالت نسبتا افقی باشد. هرچند به خاطر انجام حركت پا در این شنا در زیر آب این وضعیت باید مقداری تغییر كند. در نتیجه شناگران ماهر و چیره دست در وضعیتی قرار میگیرند كه بدن از سر تا به پا كمی شیب داشته باشد.

در این قسمت سعی می شود تکنیک صحیح و فنی شنای قورباغه عنوان شود. همان تکنیکی که امروز قهرمانان برجسته و خوب جهان به اجراء در می آورند. این شنا در واقع به این شکل انجام می شود که بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته دستها هر دو آب را از جلو گرفته و توسط کف و ساعد به طرف عقب و زیر شکم می کشند و از همان زیر آب ، به جلو آمده کشیده می شوند. و مجددا عمل کشش آب توسط  دستها انجام می گردد. پاها نیز توسط فشار و ضربه ای که به آب وارد می آورند آب را به عقب می رانند. بدین روش که هر ضربه توسط کف پا زده می شود و برای اینکار مفصل ضربه و فشار لازم به آب وارد می شود.

این نوع شنا را بعضی از مربیان ” قورباغه  تجارتی” نام گذاشته اند.

به طور مشابه وقتي حركت قدرتمند پاها بدن را به جلو ميراند دستها بايد مقابل صورت كاملا ممتد باشند و سر در وضعيت ثابت و ساكن و رو به پايين باشد.
براي حفظ حركت ساده و موثر و مستقيم وقتي عمل كشش دستها انجام ميشود، پا در وضعيت كشيده قرار ميگيرد

وضعيت بدن در شناي قورباغه

وضعيت دستها و سر در هنگام ضربه پا در آب

وضعيت پاها در هنگام كشش دست در شناي قورباغه

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.

استارت شنای قورباغه

استارت شنای قورباغه مانند استارت کرال سینه می باشد.

شنای قورباغه یکی ازچهارنوع شنای اصلی است که مسابقات آن رسما برگزار می شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، زیرا احتیاج کمتری به صرف انرژی نسبت به شنای کرال سینه دارد. یادگیریش آسان است. این شنا برای مسافت های طولانی مناسب است.

روشهای مختلفی در شنای قورباغه مشاهده شده است. این روشها به توانایی شخصی، تحرك و طول اعضای بدن شناگر بستگی دارد.
به عنوان مثال برخی شناگران دارای دستان قویتر و برخی دیگر دارای پاهای قویتری هستند كه درجه تحرك دستها و پاها در شنای قورباغه را در این افراد متفاوت میسازد.

روشهای مختلفی در ریتم شنای قورباغه نیز مشاهده شده است. شناگران حرفه ای در مسابقات شنای یكنواختی را انجام میدهند كه در آن حركت دستها و پاها بسیار هماهنگ است. این عمل با همزمان سازی آغاز كشش دستها با تكمیل ضربه پاها و با همزمان سازی عمل بازگشت پاها در زمانی كه دستها فاز پیشرانی را به اتمام میرساند میباشد.

نکات مهم در شنای قورباغه

 1. دستها در این شنا فقط تا امتداد شانه ها حركت كشش را انجام میدهند و از آن عقب تر نمیروند. عقب بردن دستها سرعت این شنا را به شدت كاهش میدهد. بر روی این نكته در این متن تاكید نشده است ولی به عنوان یك تجربه شخصی میگویم كه این مساله در سرعت شنا بسیار تاثیر گذار است. همچنین در حركت رو به جلوی دستها، مچ ها باید به هم نزدیك شده و سپس به سمت جلو حركت كنند.
 2. روی این مطلب نیز تمركز نمایید. در هنگام حركت دستها به سمت جلو، بهتر است كف دست ها رو به سطح آب باشد تا باز شدن آنها از ناحیه آرنج با قدرت كمتری انجام شود.
  پس از حركت پیشران پاها و در انتهای حركت، پاها در حالت كاملا كشیده به هم نزدیك می شوند.
 3. زانوها مطابق این متن در هنگام انجام عمل پیشرانی از هم جدا میشوند و حركت درست نیز به همین صورت است. برخی مربیان حركت پاها را به گونه ای آموزش میدهند كه در آن زانوها در كل حركت پاها به هم چسبیده باشند كه این كار درست نیست.
 4. این شنا یك شنای استقامتی است و برای مسافت های طولانی و بدون خستگی میتوان آنرا انجام داد. لذا این شنا را حتما یاد بگیرید.