FAQs - غواصی برای همه

سی مَس سنتر به شما کمک خواهد کرد تا سفری به زیر آب داشته باشید و از جذابیت‌های فراوان آن لذت ببرید و با شرکت در دورهای آموزشی و تفریحی این فن را آموخته و با اخذ گواهینامه بین‌ المللی در هر جای این کره پهناور به غواصی بپردازید. غواصی، دنیای زیرآب و اعماق اقیانوس‌ها برای بسیاری از افراد که تا کنون تجربه سفر به آن جا را نداشته‌اند دارای نکات بسیار مبهمی است که در زیر سعی شده است تا پاسخ مناسب و واقعی نسبت به سؤالات شما دوست داران هنر و ورزش غواصی در اختیارتان گذاشته شود .