FAQs - دیگر آموزشگاه‌های غواصی Cmas چگونه هستند؟

همواره بسیاری از همکاران گرامی و زحمت‌کش ما، در راستای اعتلای فرهنگی جامعه غواصی میهن ما کوشیده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند . دیگر مراکز و آموزشگاه‌های CMAS نیز به‌مانند ما از استاندارد یکسان و متمرکز آموزشی در سراسر جهان تبعیت می‌نمایند.