FAQs - اولین دوره آموزشی برای فراگیری غواصی کدام است ؟

نخستین دوره آموزشی و پیش‌نیاز ورود به دنیای زیبای زیرآب و غواصی دوره Open Water می باشد. این دوره شامل آموزش‌های تئوری، فیلم‌های آموزشی و بخش‌های عملی است که شامل پنج مرحله آموزش استخری و سپس چهار مرحله ارزیابی نهائی در آب‌های آزاد می‌گردد.