FAQs - آیا فرصت‌های شغلی درزمینهٔ غواصی نیز در ایران و یا در کشورهای دیگر فراهم است؟

غواصی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اکو توریست از رونق خوبی برخوردار است اما متأسفانه کشور ما در این زمینه هنوز آن‌طور که بایدوشاید پیشرفت ننموده و از فرصت‌های بسیار اندکی برخوردار می‌باشد اما شما در صورت تکمیل دوره‌های آموزشی و دستیابی به درجات بالای حرفه‌ای در این رشته می‌توانید از فرصت‌های بسیار طلائی کاری در کشورهایی که در این زمینه برخوردار می‌باشند نهایت استفاده را ببرید. اما بازار کار غواصی در کشور خود ما نیز روزبه‌روز در حال گستردگی است که مطمئناً در آن مکانی هم برای شما با توجه به درجه‌ای که کسب می نمائید، در نظر گرفته خواهد شد.