FAQs - آیا در پایان دوره آموزشی گواهینامه‌ای نیز دریافت خواهم کرد؟

شما در پایان هر دوره و پس از موفقیت در آزمون‌های مربوطه، مفتخر به دریافت گواهینامه بین‌المللی از انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی (CMAS) و همچنین گواهی پایان دوره از آموزشگاه خواهید شد و پس‌ از آن می‌توانید به کلیه مراکز غواصی در جهان مراجعه و غواصی کنید.