FAQs - آیا این امکان وجود دارد که در هر زمانی از سال غواصی کنم ؟

آب‌های گرم و نیلگون خلیج‌ فارس می‌توانند مکان مناسبی برای غواصی در طول سال باشند . البته به شرطی که اوضاع آب‌وهوا و وضعیت دریا مساعد باشد.